Зміст. Організація діловодства в органах державної податкової служби України - Коваленко Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Коваленко Володимир Васильович, Савченко Олександр Федотович, Зикун Наталія Іванівна, Цимбалюк Оксана Василівна

Організація діловодства в органах державної податкової служби України: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.

ЗМІСТ 

Передмова

Розділ І Документування управлінської діяльності в органах державної податкової служби України

1.1. Службові документи та їх класифікація. Класифікація документів
1.2. Вимоги до оформлення службових документів
Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів
Оформлення бланків документів
Схематичне розташування реквізитів на папері формату А4
Вимоги до текстів документів
Вживання великої літери у власних назвах
Індивідуальні імена людей і міфологічних істот
Географічні й топографічні власні назви
Назви установ, організацій, підприємств, навчальних закладів, партій, спілок, колективів
Назви посад, звань, титулів
Назви історичних епох і подій, свят, важливих документів
Назви державних нагород
Правопис прикметників, утворених від власних назв
Основні приписи мовного етикету
Скорочення у ділових текстах
Заголовок до тексту документа
Адресування документів
Датування та індексація документів
Погодження та засвідчення документів
Позначки на документах
1.3. Організаційні документи
Положення
Статути
Інструкції
Штатний розпис
1.4. Розпорядчі документи
Рішення колегії
Накази
Розпорядження
1.5. Інформаційно-довідкові документи
Акти
Службові листи
Особливості оформлення листів іноземним партнерам
Службові телеграми
Телефонограми
Довідки
Доповідні записки
Пояснювальні записки
Доповіді і звіти
Протоколи зборів, засідань, нарад
1.6. Планові документи

Розділ ІІ Технологія роботи з документами

2.1. Організаційне забезпечення раціональної роботи з документами
2.2. Організація роботи з вхідними документами
Приймання і первинна обробка вхідних документів
Попередній розгляд вхідної кореспонденції
Реєстрація вхідної кореспонденції
Розгляд документів керівництвом
2.3. Проходження вихідних документів
2.4. Контроль за виконанням документів
Терміни виконання документів
2.5. Особливості роботи з електронними документами
2.6. Робота з документами для службового користування

Розділ ІІІ Особливості оформлення документів з особового складу

3.1. Документування процесів руху кадрів
3.2. Ведення трудових книжок працівників
3.3. Оформлення особових справ працівників

Розділ ІV Діловодство за зверненнями громадян

4.1. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду
4.2 Особливості розгляду скарг платників податків в органах державної податкової служби
4.3. Організація діловодства за зверненнями громадян

Розділ V Систематизація документів та їх зберігання

5.1. Номенклатура справ
5.2. Систематизація документів і формування справ
5.3. Підготовка документів до зберігання і наступного використання

Список рекомендованої літератури

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.