ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

1
0


ПЕРЕДМОВА


Обов’язковим атрибутом управлінської діяльності є прийняття управлінських рішень. З метою надання таким рішенням юридичної сили їх необхідно зафіксувати у відповідних документах.
Документування управлінської діяльності полягає у складанні та оформленні документів, отриманні й обробці їх, доведенні до виконавців та організації контролю за виконанням.
У системі державної податкової служби України у процесі виконання специфічних завдань, поставлених перед її органами, важливо забезпечити на всіх рівнях правильність і своєчасність оформлення документів, оперативне вирішення прийнятих рішень, запровадження прогресивних технологій у діловодстві, створення належних умов для запровадження прогресивних технологій у діловодстві.
Таким чином, діловодство необхідно розуміти як діяльність апарату управління, що охоплює питання документування та організації роботи з документами у процесі здійснення управлінських рішень.
У посібнику розкриваються основні вимоги до оформлення службових документів в органах державної податкової служби України, організації руху документів, передачі справ на зберігання в архів.
Крім загальних правил роботи з документами, розглядається специфіка оформлення основних кадрових документів, письмових та усних звернень громадян, а також запровадження прогресивних технологій у діловодстві, особливості роботи з електронними документами.
Посібник призначається для студентів Академії державної податкової служби України, а також може бути використаний працівниками органів податкової служби всіх рівнів.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ