Зміст. Англійська для економістів - Гаращенко Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 811.111 /075,8/
ББК 81.2 АНГЛ – 923
Г 20
ISBN 966-7257-42-8

Рекомендовано вченою радою Академії державної податкової служби України

Рецензенти: 
Бондаренко Л.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Державного інституту туризму та менеджменту
Лозинська О.В., старший викладач кафедри іноземних мов АДПСУ 

Гаращенко Л.М.
Г 20 Англійська для економістів: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДЕС. України, 2001. – 74 с.

Даний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, містить оригінальні тексти, що висвітлюють різні аспекти економіки як науки, а також тексти з обліку, фінансів та банківської справи. Після текстів студентам пропонуються різні завдання, а саме: заповнити пропуски, закінчити речення, погодитися чи не погодитися з твердженнями, дати відповіді на запитання. 

Зміст

Вступ

1. Evolution of Economic Systems
2. Capitalism
3. Economic factors in national development
4. Independence of national economics
5. Social control of modern industry

6. Public revenue in Canada
7. The national debt
8. National income and distribution
9. Taxes
10. The enigma of production in the modern world

11. Market
12. Monopolies
13. Elasticity of supply and demand
14. Utility
15. Price

16. Labour and capital
17. Money
18. Banks
19. Aggregate supply
20. Aggregate supply

21. GNP
22. Aggregate demand
23. Aggregate demand
24. Inflation
25. Economic growth

26. Economic growth
27. Economic growth
28. Unemployment
29. Unemployment
30. Unemployed and employed


Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.