Зміст. Практична англійська - Гаращенко Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 811.111 (075.8)
ББК 81.2АНГЛ-923
Г 20
ISBN 966-7257-38-X © Гаращенко Л.М., 2001

Затверджено вченою радою Академії державної податкової служби України.

Рецензенти:
Китаєва С.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Інституту туризму.
Чайка Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Академії ДПС України.

Гаращенко Л.М.
Г 20 Практична англійська: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 91 с.
Даний посібник призначений для студентів економічних факультетів вузів денної форми навчання.
Мета посібника – подальший розвиток та вдосконалення навичок розуміння і аналізу оригінальних текстів із загальноосвітньої та економічної тематики, збагачення словникового запасу, вдосконалення навичок розмовної мови, вміння вести бесіди, брати участь у дискусіях англійською мовою.
Посібник містить тексти для додаткового читання, які можуть використовуватися як для самостійної (позааудиторної), так і під час занять.

Зміст

1. Topic:I am a student
Grammar: verbs: to be, to have; a noun


2. Topic: Our Academy
Grammar: Pronouns, adjectives


3. Topic: We study a foreign language
Grammar: Modal verbs


4. Topic: Higher education in Ukraine
Grammar: Indefinite tenses (The Present Indefinite Tense)


5. Topic: Higher education in Great Britain
Grammar: The Past Indefinite Tense


6. Topic: Economy of Ukraine
Grammar: The Continuous Tenses. Participle I


7. Topic: British Economy
Grammar: The Perfect Tenses


8. Topic: US Economy
Grammar: The Passive Voice


9. Topic: Why Should We Study Economics?
Grammar: Sequence of Tenses


10. Topic: My Speciality
Grammar: Revision of Tenses


11. Additional Reading


Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.