Зміст. Розвиток податкової системи в перехідній економіці - Мельник Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 336.22(477)
ББК 67.9(4УКР)261.4
М 48
ISBN 966-7257-80-0

Затверджено до друку вченою радою Академії державної податкової служби України 24 травня 2001 р. Постанова № 10.

Рецензенти:
А.І. Даниленко, доктор економічних наук, професор Інституту економіки НАН України. 
О.М. Шаров, доктор економічних наук, професор Тернопільської академії народного господарства.

Мельник П.В.
M 48 Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 362 с. 

У монографії в контексті узагальнюючих закономірностей трансформації ролі держави в перехідній економіці та особливостей формування податкових систем подаються результати досліджень специфічних чинників, що впливають на розвиток податкової системи України у взаємозв’язку з проблемами збалансованості бюджету, розв’язання боргових проблем, реалізації регулюючої функції та егалітарної ролі податкової системи на шляху до економічного зростання. Розглядаються витоки суперечностей, які порушують функціональну гармонію податкової системи, на основі дослідження її теоретичної моделі в перехідній економіці. Здійснена структуризація податкового навантаження, розглянуті проблеми податкових пільг та податкової дисципліни. На цій основі розкриваються основні напрями раціоналізації структури податкової системи, а також удосконалення основних видів податків. 
Монографія розрахована на науковців, працівників державного апарату управління, аспірантів та студентів економічних спеціальностей. 

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1 ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1.1. Сутність та еволюція державного управління економікою
1.2. Методи державного регулювання економіки та їх взаємодія
1.3. Податкова система в структурі інструментів державного регулювання перехідних економік

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.1. Податок – основна категорія податкової системи
2.2. Теорії оподаткування в економічній думці
2.3. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи
2.4. Розвиток податкових важелів регулювання економіки

РОЗДІЛ 3 СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.1. Податкова система України та оцінка її структури
3.2. Податкове навантаження і податкові відносини в перехідний період
3.3. Збалансування бюджету та його вплив на податкову систему
3.4. Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи

РОЗДІЛ 4 РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
4.1. Концептуальні положення реформування податкової системи в Україні
4.2. Розв’язання структурних проблем податкової системи
4.3. Зміцнення соціальної спрямованості податкових відносин

Література
Перелік таблиць
Перелік рисунків та діаграм

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.