ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ

РОЗДІЛ 1 ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Таблиця 1.1. Виконання планових надходжень за основними податками Зведеного бюджету України
Таблиця 1.2. Залежність між масштабами державної діяльності та темпами економічного розвитку
Таблиця 1.3. Структура видатків Зведеного бюджету України
Таблиця 1.4. Вплив змін у структурі податкової системи на розподіл доходів населення
Таблиця 1.5. Зміни коефіцієнта Джині залежно від змін структури податкової системи та кількості осіб, які мають вищу освіту, за окремими країнами відоповідно до рівняння регресії (протягом 1970–1980 та 1980–1990 років)
Таблиця 1.6. Фіскальний баланс у деяких розвинених країнах світу


РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Таблиця 2.1. Взаємозв’язок частки непрямих податків у загальних податкових надходженнях та розмірів ВНП на душу населення
Таблиця 2.2. Класифікація принципів побудови податкової системи
Таблиця 2.3. Характеристика оптимальної податкової системи
Таблиця 2.4. Характерні риси чотирьох основних моделей ринку

РОЗДІЛ 3 СУПЕРЕЧНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Таблиця 3.1. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України за основними видами податків
Таблиця 3.2. Структура податкових надходжень за рівнем системи державного та місцевого управління
Таблиця 3.3. Структура податкових надходжень за характером податкового стягнення
Таблиця 3.4. Частка податку на прибуток підприємств у загальній сумі прибутку
Таблиця 3.5. Балансовий прибуток на одного зайнятого працівника в галузях економіки України
Таблиця 3.6. Частка прибуткового податку в грошових доходах населення України
Таблиця 3.7. Динаміка надходжень прибуткового податку з громадян на одного працюючого у народному господарстві
Таблиця 3.8. Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України
Таблиця 3.9. Структура податкових надходжень за ознакою об’єкта оподаткування
Таблиця 3.10. Порівняння структури податкових надходжень України, Росії та США (за ознакою об’єкта оподаткування)
Таблиця 3.11. Структура податкових надходжень за ознакою суб’єкта оподаткування
Таблиця 3.12. Коефіцієнти парної кореляції між ВВП та основними податками у 1994–2000 рр
Таблиця 3.13. Динаміка зміни структури податкових надходжень Державного бюджету за 1992–1999 рр
Таблиця 3.14. Порівняння обсягів податкового навантаження (1985–1997 роки)
Таблиця 3.15. Податкові агрегати П1 та П2 за 1996–1999 роки
Таблиця 3.16. Динаміка зміни агрегатів П1 та П2
Таблиця 3.17. Показники, що характеризують податкову дисципліну резидентів
Таблиця 3.18. Недоїмка-переплата за податковими платежами до бюджету
Таблиця 3.19. Розрахунок загального податкового тягаря
Таблиця 3.20. Фактичні податкові надходження (хі) до Зведеного бюджету України
Таблиця 3.21. Структура податкових надходжень (рі) до Зведеного бюджету України
Таблиця 3.22. Динаміка індексу дисперсії податків та коефіцієнта варіації за 1995–2000 роки
Таблиця 3.23. Динаміка зміни коефіцієнта динамічності за 1996–2000 роки
Таблиця 3.24. Динаміка державного боргу України за 1994–2001 роки
Таблиця 3.25. Основні параметри боргу за ОВДП у 1996–1997 роках
Таблиця 3.26. Зведений бюджет України (разом із Пенсійним фондом)
Таблиця 3.27. Аналіз балансу Зведеного бюджету України (базисні індекси, 1992=100)
Таблиця 3.28. Описова статистика показника балансу Державного бюджету
Таблиця 3.29. Показники монетарної політики уряду, що були вихідним масивом для відтворення лінійної моделі доходів Зведеного бюджету
Таблиця 3.30. Регресійна статистика моделі 3.11
Таблиця 3.31. Коефіцієнти еластичності згідно з отриманою моделлю 3.11
Таблиця 3.32. Темпи зростання недоїмки до бюджету за окремими податками, які контролюються ДПА України, у 1995–1999 рр
Таблиця 3.33. Структура недоїмки до бюджету у 1995–1999 рр
Таблиця 3.34. Динаміка показників, які характеризують можливості нарощування бюджетних доходів
Таблиця 3.35. Структура наданих податкових пільг юридичним особам за видами податків
Таблиця 3.36. Частка збиткових підприємств по галузях народного господарства України
Таблиця 3.37. Питома вага податкових пільг у надходженнях до бюджету

РОЗДІЛ 4
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Таблиця 4.1. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку на додану вартість 20 %
Таблиця 4.2. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку на додану вартість 19 %
Таблиця 4.3. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку на додану вартість 18 %
Таблиця 4.4. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку на додану вартість 17 %
Таблиця 4.5. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку на додану вартість 16 %
Таблиця 4.6. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку на додану вартість 15 %
Таблиця 4.7. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку з реалізації 7 %
Таблиця 4.8. Розрахунок ціни реалізації та податкових надходжень при ставці податку з реалізації 9 %
Таблиця 4.9. Порівняльний аналіз надходжень від податку і ціни товару після чотирьох циклів виробництва
Таблиця 4.10. Динаміка питомої ваги прибуткового податку з фізичних осіб у податкових надходженнях деяких розвинених країн
Таблиця 4.11. Порівняльний аналіз основних характеристик прибуткового податку з громадян у деяких перехідних економіках станом на 1998 рік
Таблиця 4.12. Динаміка зміни реальної вартості річного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян України за 1997–2000 роки
Таблиця 4.13. Розподіл доходів громадян і залежність податкового тягаря на доходи громадян від величини неоподатковуваного мінімуму за чинної шкали ставок ППГ

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.