Зміст. Страхування - Осадець Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Страхування: Підручник./ Керівник авт.кол. і наук. ред. Осадець С.С. -К.: КНЕУ, 1998. -528c.

 

 

 ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

ЧАСТИНА І. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ.

 

Розділ 1. Сутність, принципи і роль страхування 

1.1. Необхідність і форми страхового захисту  
1.2. Витоки страхування 
1.3. Сутність і функції страхування 
1.4. Принципи страхування 
1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки 
Тест 1 

 

Розділ 2. Класифікація страхування 
2.1. Поняття класифікації та її значення  
2.2. Класифікація страхування за об'єктами 

2.3. Обов'язкове і добровільне страхування 
Тест 2.

 

Розділ 3. Страхові ризики 
3.1. Поняття та види ризиків 
3.2. Ризик-менеджменті страхування
Тест 3 

 

ЧАСТИНА II. СТРАХОВИЙ РИНОК 

 

Розділ 4. Страхова організація (компанія) 
4.1 Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку України 
4.2. Види страхових компаній і порядок їх створення 
4.3. Стратегія страхової компанії 
4.4. Організаційна структура страхової компанії
4.5. Ресурси страхової компанії
4.6. Органи управління страховою компанією та їх функції 
4.7. Об'єднання страховиків та їх функції 
Тест 4

 

Розділ 5. Маркетинг у страхуванні
5.1. Поняття, значення і продукти маркетингу в страхуванні
5.2. Маркетингові дослідження і маркетингова політика страховика 
5.3. Страхові посередники 
5.4. Реклама страхових послуг
5.5. Реалізація страхових послуг 
Тест 5А
Тест 5Б

 

Розділ 6. Договори страхування 
6.1. Поняття, змісті основні вимоги до страхових договорів 
6.2. Права та обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання
6.3. Процедура підготовки та укладання договору 
6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору 
Тест 6

 

Розділ 7. Державне регулювання страхової діяльності
7.1. Правове забезпечення страхування 
7.2. Завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю 
7.3. Проблеми та напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування 
Тест 7 

 

ЧАСТИНА III. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 

 

Розділ 8. Страхування життя та пенсій 
8.1. Страхування життя та його основні види 
8.2. Змішане страхування життя
8.3. Страхування ренти і пенсій
Тест 8

 

Розділ 9. Страхування від нещасних випадків
9.1. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків 
9.2. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків 
Тест 9А 
Тест9Б

 

Розділ 10. Медичне страхування
10.1. Обов'язкове медичне страхування
10.2. Добровільне медичне страхування
Тест 10

 

ЧАСТИНА IV. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

 

Розділ 11. Страхування майна юридичних осіб
11.1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки 
11.2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств
11.3. Страхування технічних ризиків 
Тест 11А
Тест 11Б 
Тест 11В 

 

Розділ 12. Страхування кредитних та фінансових ризиків 
12.1. Економічний зміст страхування кредитних ризиків 
12.2. Організаційні форми страхування кредитів 
12.3. Страхування депозитів 
12.4. Страхування від втрат прибутку 
Тест 12

 

Розділ 13. Страхування транспортних засобів та вантажів
13.1. Страхування водного транспорту
13.2. Авіаційне страхування
13.3. Страхування наземного транспорту 
13.4. Страхування вантажів 
Тест 1ЗА
Тест 13Б

 

Розділ 14. Страхування майна громадян 
14.1. Страхування будівель 
14.2. Страхування тварин 
14.3. Страхування домашнього майна 
Тест 14А
Тест 14Б
Тест 14В

 

ЧАСТИНА V. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

Розділ 15. Страхування відповідальності на транспорті
15.1. Загальні поняття відповідальності та її страхування 
15.2. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 
15.3. Страхування відповідальності перевізника вантажів
Тест 15А
Тест 15Б 

 

Розділ 16. Страхування інших видів відповідальності
16.1. Страхування відповідальності виробника за якість продукції 
16.2. Страхування відповідальності роботодавця 
16.3. Страхування професійної відповідальності
16.4. Страхування відповідальності за екологічне забруднення 
16.5. Комбінований поліс зі страхування цивільної відповідальності 
Тест 16 

 

ЧАСТИНА VI. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

 

Розділ 17. Перестрахування і співстрахування 
17.1. Сутність і роль перестрахування 
17.2. Методи перестрахування 
17.3. Форми проведення перестрахувальник операцій 
17.4. Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів 
17.5. Співстрахування та механізм його дії
Тест 17

 

ЧАСТИНА VII. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА 

 

Розділ 18. Визначення страхових тарифів 

 

18.1. Математичні основи обчислення тарифних ставок 
18.2. Визначення тарифів за договорами страхування житія
18.3. Визначення тарифів за договорами загального страхування 
Тест 18 

 

Розділ 19. Доходи, витрати і прибуток страховика 
19.1. Доходи страховика 
19.2. Витрати страхової компанії
19.3. Прибуток страховика
19.4. Оподаткування страхових компаній
Тест 19А
Тест 19Б

 

Розділ 20. Фінансова надійність страховика
20.1. Поняття фінансової надійності
20.2. Страхові резерви
20.3. Інвестиційна політика страховика
20.4. Оцінка платоспроможності страховика 
Тест 20

 

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ 

 

СЛОВНИК СТРАХОВИХ ТЕРМІНІВ 

 

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.