Зміст. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України - Касьяненко Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 336.225.2 (477) (075.8)
ББК 67.9 (4УКР) 402я73
К28 
ISBN 966-7257-73-8
Гриф надано Міністерством освіти і науки України.
Лист від 18.06.2001 № 14/18.2-888.
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою по роботі з кадрами при Державній податковій адміністрації України та вченою радою Академії ДПС України.

Рецензенти:
Лановенко І.П., провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор.
Іщенко А.В., вчений секретар Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор.

Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В.
К28 Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 229 с.

У посібнику висвітлені особливості організації роботи та управління органами державної податкової служби України, а також практичні підходи до регулювання їх діяльності.
Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти та працівників державної податкової служби.

© Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В., 2001
© Академія ДПС України, 2001.

Зміст

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
1.1. Наука управління. Поняття соціального управління
1.1.1. Управління як наука та навчальна дисципліна
1.1.2. Сутність і зміст соціального управління
1.1.3. Виникнення і розвиток поглядів на управління
Контрольні запитання

1.2. Механізм соціального управління
1.2.1. Цілі соціального управління
1.2.2. Функції соціального управління
1.2.3. Принципи управління
1.2.4. Методи управління
Контрольні запитання

1.3. Система та процес управління
1.3.1. Поняття, ознаки, сутність системи
1.3.2. Поняття системи управління та її елементи
1.3.3. Зміст, основні характеристики процесу управління
1.3.4. Управлінський цикл: поняття, етапи. Підготовка, прийняття управлінського рішення та організація його виконання
Контрольні запитання

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
2.1. Державна податкова служба – елемент структури державного управління
2.1.1. Становлення та розвиток ДПС України
2.1.2. Структура органів ДПС України
2.1.3. Основні завдання органів ДПС України
Контрольні запитання

2.2. Організація системи управління органами державної податкової служби
2.2.1. Функціональна структура органів державної податкової служби України
2.2.2. Організаційна структура органів ДПС України
2.2.3. Інформаційна структура органів ДПС України
2.2.4. Соціально-психологічна структура органів ДПС України
Контрольні запитання

2.3. Організація процесу управління в органах державної податкової служби
2.3.1. Аналітична робота в органах ДПС
2.3.2. Система управлінських рішень в органах ДПС України
2.3.3. Прогнозування та планування в органах ДПС України
2.3.3.1. Прогнозування в органах ДПС України
2.3.3.2. Планування в органах ДПС України
2.3.4. Взаємодія і координація в органах ДПС України
2.3.5. Контроль і облік в органах ДПС України
Контрольні запитання:

2.4. Забезпечення управління органами державної податкової служби
2.4.1. Інформаційне забезпечення
2.4.2. Документаційне забезпечення
2.4.3. Правове забезпечення
2.4.4. Кадрове забезпечення
2.4.5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
Контрольні запитання

2.5. Організація управлінської праці в органах державної податкової служби
2.5.1. Поняття, завдання, основні напрями організації управлінської праці
2.5.2. Особливості організації управлінської праці окремих категорій працівників органів ДПС України
Контрольні запитання

2.6. Організаційно-управлінські проблеми діяльності державної податкової служби
2.6.1. Ефективність податкової системи та здійснення управління органами ДПС України
2.6.2. Оптимізація системи оподаткування – ефективний інструмент удосконалення управління органами ДПС України
Контрольні запитання

2.7. Організація роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України
2.7.1. Історичне коріння та місце зв’язків із громадськістю в діяльності органів державної податкової служби України
2.7.2. Основи організації роботи щодо зв’язків із громадськістю
2.7.3. Практична реалізація та ефективність програм зв’язків із громадськістю
2.7.4. Основні напрями роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України
2.7.4.1. Масово-роз’яснювальна робота серед населення і платників податків
2.7.4.2. Консультаційна робота
Контрольні запитання

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.