Частина ІІ. Інформатизація обліку платників податків у ДПС 2.1. Актуальність інформатизації обліку платників податків Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Частина ІІ. Інформатизація обліку платників податків у ДПС

2.1. Актуальність інформатизації обліку платників податків
Головною умовою успішного виконання завдань державних податкових органів України є інформатизація всіх рівнів ієрархічної структури ДПС. Інформатизація створює оптимальні умови для задоволення її інформаційних потреб і ефективного управління. Інформаційні технологій, які покладені в основу інформатизації, на рубежі ХХ-ХХІ століть стали важливим інструментом науково-технічного і соціально-економічного розвитку суспільства. Вони виконують суттєву роль у прискоренні процесів отримання, використання і розповсюдження нових знань і на їх базі прийнятті оптимальних обгрунтованих управлінських рішень, що, у свою чергу, сприяє підвищення рівню добробуту країни. 
Інформація, що циркулює у податковій системі України, є визначальною у розробці стратегії і тактики системи оподаткування. Для визначення і прийняття своєчасних управлінських рішень податковими органами в обмежені строки переробляється величезний обсяг інформації, який пов‘язаний з надходженнями платежів. 
Кореневим джерелом всієї інформації ДПС є платники податків. У Державному реєстрі фізичних осіб на сьогодні зафіксовано понад 40 млн. громадян, яким присвоєний ідентифікаційний номер. Серед них понад 10 тисяч іноземних громадян, майже 8 млн. пенсіонерів. Кількість юридичних осіб, що сплачують податки в нашій країні, перевищує 700 тисяч. Під терміном “платник” при цьому приховується чисельна інформація про його адресу, керівників (для юридичних осіб), форми власності, види і обсяги діяльності, ідентифікаційні данні, рахунки у банках тощо, яка відображається і накопичується у різноманітних документах встановлених форм. З кожним роком має місце тенденція до збільшення кількості платників податків, а це означає, що відповідно збільшується і навантаження на працівників податкової служби. 
Значний обсяг робіт з обліку платників податків припадає на державні податкові інспекції (ДПІ). Саме вони повинні забезпечити своєчасний і повний облік платників податків і надходжень платежів до бюджету.
Ось чому ще разом із створенням податкової системи країни майже одночасно почалась її інформатизація. Постановою Президії Верховної Ради України "Про основні напрями вдосконалення законодавчої і контрольної діяльності" від 29.05.92 року Центру комп'ютеризованих інформаційних систем було запропоновано розробити і впроваджувати автоматизовані робочі місця для роботи з документами. 
З метою посилення роботи щодо запобігання і виявлення порушень податкового законодавства та створення належних умов для виконання державною податковою службою завдань, які покладені на неї, Кабінетом Міністрів України було прийнята Постанова "Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази" від 24.07.93 і зміни до неї - Постанова від 11.03.94, відповідно до яких Головній державній податковій службі затверджена програма створення автоматизованої інформаційної системи "АІС-Податки".

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.