2.3. Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

2.3. Завдання автоматизованого обліку платників податків у ДПС України
Облік платників податків є одною з основних функцій органів ДПС, яка створює передумови для здійснення контролю за надходженнями грошових коштів від платників, тому головним завданням його автоматизації є забезпечення працівників державних податкових органів якісною інформацією для контролю за правильністю обчислень, повнотою і своєчасністю перерахувань податків до місцевих і обласних бюджетів, державних цільових фондів і прийняття ефективних управлінських рішень. 
Організація обліку платників у рамках інформатизації ДПС повинна сприяти:
§ повному і своєчасному задоволенню інформаційних потреб органів податкової служби за рахунок оперативного доступу до інформаційних ресурсів;
§ вдосконаленню оперативності та продуктивності праці робітників ДПС, на яких покладені обов'язки щодо ведення обліку платників;
§ поліпшенню якості та підвищенню оперативності самого обліку платників; 
§ підвищенню достовірності даних щодо обліку платників;
§ ефективності контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків;
§ підвищенню оперативності та якості управлінських рішень стосовно платників з метою підвищення ефективності оподаткування; 
§ скороченню обсягу паперового документообігу;
§ забезпеченню конфіденційності облікової інформації, її захисту від несанкціонованого доступу, зловмисного зруйнування та крадіжки.

Вказані вимоги до автоматизованої інформаційної системи з обліку платників податків потребують від системи виконання наступних функцій:
§ введення та формування реєстраційних даних суб‘єктів обліку у Реєстрі платників податків – юридичних осіб та Реєстрі платників податків - фізичних осіб ПК АІС районного рівня при взятті їх на облік у встановленому порядку в органах ДПС;
§ формування реєстраційних даних суб‘єктів обліку в базах даних ПК АІС районного рівня під час:
- повторної реєстрації (якщо передбачено законодавством) та перереєстрації суб‘єктів обліку в органах держреєстрації;
- зняття з обліку в органах ДПС;
- повторного взяття на облік в органах ДПС;
- внесення змін (доповнень) в облікові дані суб‘єктів обліку;
§ формування та ведення реєстрів як відповідних складових частин Реєстру платників податків - юридичних осіб та Реєстру платників податків - фізичних осіб:
- платників податку на додану вартість;
- суб‘єктів малого підприємництва - платників єдиного податку;
- платників, що віднесені до великих платників податків;
- платників, які здійснюють свою діяльність у спеціальній економічній зоні та на території приоритетного напрямку;
- неприбуткових організацій та установ;
- постійних представництв нерезидентів в Україні;
- договорів про спільну діяльність;
- угод про розподіл продукції;
- платників земельного податку;
- платників податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- платників податку - фізичних осіб, що отримують доходи від підприємницької діяльності;
- платників податку - фізичних осіб, що отримують доходи від іншої діяльності (сумісництва; квартироорендаторів; адвокатів, нотаріусів, що не зареєстровані як суб‘єкти підприємницької діяльності);
- підприємств гірничо-металургійного комплексу (який формується за даними ПК АІС центрального рівня);
- реєстру банківських рахунків
- реєстраторів розрахункових операцій;
- книг обліку розрахункових операцій;
- актуалізації переліку реєстрів;
§ дослідження облікових даних на предмет повноти їх відображення;
§ контроль за правильністю і своєчасністю введених даних;
§ формування вихідних даних щодо підтвердження реєстрації (перереєстрації) суб‘єктів обліку для передачі їх в бази даних вищих рівнів автоматизованої системи;
§ формування вихідної інформації (довідок, журналів, повідомлень та іншої) для надання інформаційних послуг працівникам відповідних підрозділів ДПС стосовно реєстраційних даних платникові податків;
§ формування звітності до Головної, міської, обласної ДПА на підставі встановлених форм і положень;
§ контроль повноти і своєчасності формування вихідної інформації;
§ контроль цілісності та сумісності інформації; відповідності обліку юридичних осіб в органах ДПС до ЄДРПОУ, ТРДПАУ; відповідності обліку фізичних осіб до Державного реєстру фізичних осіб;
§ формування запитів і їх обробка для отримання даних як по окремому платнику, так і за списком суб'єктів обліку відповідно до встановлених форм і змісту;
§ упорядкування даних за показниками і можливість відбору даних за визначеним часом і необхідним переліком показників;
§ розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів АІС, у тому числі, на рівні окремих реквізитів;
§ ведення історії змін за окремими реквізитами і доступ до інформаційного фонду минулих років;
§ обробка і реорганізація інформації бази даних при появі змін нормативно-довідкової інформації;
§ інформаційний зв‘язок за допомогою мережевих технологій:
- між задачею з обліку платників та суміжними з нею;
- з базами і банками даних вищестоящих рівнів;
- інформаційним фондом інших державних відомств: держстатистики, держказначейства, установ банків, органів держреєстрації, внутрішніх справ;
- з Пенсійним фондом, Мінекономіки, державною митною службою;
§ виконання контрольних задач з метою отримання необхідної інформації про відхилення, які можуть виникати під час експлуатації системи;
§ контроль несанкціонованого доступу до облікової інформації.

Примітка: Перелічені функції притаманні АІС районного рівня ДПА, оскільки саме тут здійснюється переважний обсяг робіт з обліку платників. 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.