Передмова Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Передмова
Податки – це одне з важливих джерел, який забезпечує державу грошовими засобами для фінансування її витрат і регулювання соціально-економічних процесів. Податки створюють основну частину прибутків як державного, так і регіональних і місцевих бюджетів. Історія їх появлення на Землі уходить у далеке минуле. Початкові форми оподаткування зародилися з часів, коли людина почала приносити жертви силам природи, ідолам, богам. Спочатку це мало характер звичаю, який проводився за правилами ритуалу, дотримання яких було такою ж обов’язковою умовою, як у сьогоденні дотримання вимог і положень закону.
З часом форми і елементи оподаткування перетерпіли значних змін. Це було пов’язано з появою та розвитком виробництва, переходом від натурального господарства до грошових суспільних відносин, утворенням держав. Саме утворення держав та відповідного механізму утримання його складових (адміністрації, армії, судочинства тощо) призвело до появи податкових систем, у яких визначились об’єкти і суб’єкти оподаткування. 
Ще у Римській імперії податковою системою міста Пальміри було встановлено платників і розміри плати за користування різними благами. До платників податків належали господарі кравецьких та взуттєвих лавок, користувачі джерел питної води, постачальники товарів, які ввозили товар через встановлені кордони. У стародавньому Єгипті кожний господар земельної ділянки щорічно сплачував поземельний податок. У Стародавній Греції платниками податків визначались всі мешканці, які отримували прибутки. Там же було введено акцизи у вигляді приворотних зборів (біля воріт міста), які витрачались на утримання найманих армій, зведення укріплень, будівництво храмів, доріг, допомогу біднякам та інші суспільні потреби.
Не можна сказати, що введені системи оподаткування задовольняли громадян, на яких розповсюджувався податковий тягар. Особисті податки рахувались такими, що носять на собі печатку рабства і деякі повноправні громадяни вважали їх принизливими для себе.
В Європі у стародавні часи податкові системи були відсутні, за винятком Київської Русі. Спочатку (V – XII ст.) у державі чітко визначились об’єкти оподаткування (земля, дім, ввіз і вивіз товарів). Всі, хто це мав, ставали платниками податків незалежно від розміру прибутків, які вони отримували. До платників податків належали і чоловіки, яки досягли віку, що дозволяв їм займатись промислами.
З подальшим розвитком суспільства податки поступово стали основним джерелом доходної частини бюджету країн (XVI –XIX ст.). В цей історичний період починає формуватись наукова теорія оподаткування. В роботі “Дослідження про природу і причини багатства народів” Адамом Смітом формуються принципи оподаткування, визначається місце податкових платежів у фінансовій системі держави. Автором виводиться висновок, що податки для платників є показником свободи, а не рабства .
Але передова думка на територіях абсолютних імперій, до яких належала на той час царська Росія, залишалась чужою. З відміною кріпосного права в ній збільшився тиск на промислові підприємства у вигляді так званого промислового податку, до складу якого входили: податок з нерухомого майна, зі свідоцтв на торгівлю, відрахування з прибутку і акцизні збори . 
Закладання конструкції сучасної податкової системи, яка базується на, повністю обґрунтованих принципах, можна датувати XX ст.. Після першої світової війни на базі обґрунтованих принципів оподаткування зазнає суттєвих реформ, сутність реорганізації яких зводилась до вдосконалення прибуткового оподаткування фізичних і юридичних осіб.
Історичні події, які відбулися на території нашої країни, у тому числі у роки існування СРСР, вносили свої корективи у оподаткування. Так на першому етапі НЕП тиск на всіх платників податків був відносно рівномірний, з другої половини 20х років він різко зріс на приватний сектор. Після втрати НЕП для оподаткування платники були поділені на дві групи. З одних справлялись податки у твердих ставках, з інших – у відсотках до обороту. До першої групи належали приватні підприємці. Зрозуміло, що податковий тиск не стимулював їх діяльність. Всі фізичні особи, які не були зайняті у сільському господарстві, державні, і кооперативні організації обкладались прибутковим податком з усіх без винятком доходів.
В країнах з розвинутою ринковою економікою, до яких належать США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Швеція та ін., податки, що сплачуються платниками (юридичними і фізичними особами), разом з іншими важливими механізмами державного регулювання виступають засобами впливу на грошовий обіг, зменшують несприятливі фактори розвитку економіки. 
Навіть стислий екскурс у минуле свідчить, що платники податків існували в усі історичні періоди перебування людства на планеті майже в усіх її куточках.
А раз є платник, виникає необхідність його обліку, але до цього людство дійшло не одразу... .

Розкриттю сутності обліку платників податків, зборів (обов‘язкових платежів), ознайомленню з теорією і практикою його здійснення в Україні, у тому числі, із застосуванням інформаційних технологій, призначений даний посібник. 

Автори висловлюють вдячність 
В.Ю. Іванову, начальнику управління комп'ютеризації і Ю.П. …, начальнику управління обліку … ДПІ в Радянському районі м. Києва; 
С.М. Скарлату, начальнику управління ААП ДПІ в Залізничному районі м. Києва, за надані консультації і інструктивний матеріал щодо написання посібника. 

 

зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.