1. Після ознайомлення з особливостями виробничо - господарської діяльності Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

2. 
1. Після ознайомлення з особливостями виробничо - господарської діяльності, засновницькими або установчими документами, балансом підприємства і Головною книгою по рахунку 40 "Статутний капітал" та 67 "Розрахунки з засновниками" аудитор здійснює контроль повноти надходження внесків засновників методом порівняння даних аналітичного обліку з рахунків 40, 67 про суми внесків з первинними документами про їх оплату (прибутковими касовими ордерами, виписками банку з поточного рахунку, актами на приймання матеріальних цінностей в рахунок внесків).
2. Для перевірки своєчасності розрахунків з внесків до статутного капіталу порівнюють фактичні внески по датах у розрізі засновників з установленними в документах на заснування підприємства. 
3. У спільних підприємствах перевірці підлягає повнота, своєчасність і достовірність внесків іноземних засновників у конвертованій валюті виходячи із засновницьких документів. 
4. Варто звернути увагу на внески у вигляді нематеріальних активів (майнові права, торгові знаки, права на користування природніми ресурсами, землю, інтелектуальну власність). Вони обліковуються за договірними цінами. Оприбуткування нематеріальних активів повинно проводитися на підставі спеціальних актів про приймання з додатками відповідної документації, яка бсвідчила про достовірність їх наявності, зв"язок з виробничою діяльністю. Часто мають місце зарахування нематеріальних актвів як внесків тільки на підставі актів приймання, без належно оформленної документації щодо конкретного виду, із завищенням оцінки. 
5. Перевірка обгрунтованості змін величини статутного капіталу здійснюється на підставі аналізу обліку по Кт рахунку 40 та візуального контролю про наявність змін у засновницьких документах, документі про перереєстрацію статутного капіталу при новому, додатковому випуску акцій, підвищенні їх номінальної вартості або зменшенні (при викупі акцій у власників акцій) чи зниженні їх номінальної вартості. 
6. Одночасно здійснюється контроль кореспонденції рахунків стосовно правильності ведення обліку операцій по статутному капіталу, а також методики ведення облікових реєстрів з аналітичного обліку по рахунках 40, 67. 
7. Особливість аудиту на підприємствах державної форми власності зумовлена тим, що на рахунку 40 відображається вартість ОЗ, єдиним власником, яких є держава. Протягом поточного року на ньому відображаються операції, пов"язані з надходженням та вибуттям ОЗ, їх функціонуванням (нарахування амортизації), а також операцій, що відображають поповнення або зменшення оборотного капіталу. Величина статутного капіталу спеціально не реєструється при відкритті підприємства чи змінах у продовж функціонування.
При проведенні аудиту на державних підприємствах необхідно необхідно звертати увагу на відповідне збільшення або зменшення в статутному капіталі при проведенні переоцінки товарно - матеріальних цінностей. 
Збільшення статутного капіталу здійснюється за рахунок ведення в експлуатацію об'єктів соціального будівництва, до оцінки виявлених при інвентаризації основних фондів, які раніше не були зараховані на баланс, а також шляхом індексації ОЗ. 
Статутний капітал зменшується в частині ОЗ на суму вартості безкоштовно переданих ОЗ за розпорядженням вищестоящих органів, за рахунок списання об'єктів з балансу, уцінення ОЗ, їх ліквідації. 
Законність і правильність записів щодо збільшення статутного капіталу, з'ясовується шляхом його вивчення і зіставлення з діючим законодавством та порядком ведення бухгалтерського обліку. Іноді неправильно відносять до ОЗ спеціальних інструментів, МП. У разі виявлення таких фактів, необхідно запропонувати списати ці предмети із статутного капіталу, а також з'ясувати чому вони були віднесені до нього. 
Важливим напрямком поповнення статутного капіталує введення в дію нових ОЗ, що створені або придбані в процесі освоєння капітальних вкладень. Перевіряючи вказані записи, необхідно зіставити їх з записами за рахунками 10 "Основні засоби" та 15 "Капітальні інвестиції" з метою виявлення реальності, повноти та своєчасності збудованих чи придбаних об'єктів, облік яких здійснюється у складі ОЗ. Для цього необхідно перевірити наявність актів прийому і експлуатації таких об'єктів, їхню інвентарну вартість, вказану у цих актах, та проектно - кошторисну документацію. 
Якщо перевіркою встановлено факти безкоштовної передачі чи отримання ОЗ чи МЦ, треба з'ясувати чи відображені ці операції в бухгалтерському обліку на рахунку 40, а у разі необхідності здійснити необхідні зустрічні перевірки за відповідними рахунками. При цьому слід перевірити первинні бухгалтерські документи - накладні на відпуск, визначити у яких кількостях та за якою ціною були передані цінності або ОЗ.

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.