4. Валові витрати

4. Валові витрати

10
0

4. Валові витрати відповідно до пункту 3.1. Закону про прибуток є одним з елементів, які зменшують валовий дохід при визначенні оподатковуваного прибутку. Тому підприємство платник податку на прибуток особливо зацікавлене у правильності визначення суми валових витрат.
Тому при проведенні аудиту першочергове завдання полягає в контролі дотримання правильності віднесення затрат до складу валових витрат, які пов’язані з господарською діяльністю підприємства.
Будь — які затрати підприємства, що включаються до складу валових витрат, повинні підтверджуватися відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.
У законі про прибуток немає вичерпного переліку затрат, які можна включати до складу ВВ, але деякі затрати прямо заборонено відносити до ВВ (п. 5.3.) а для інших встановлені додаткові умови. (п. 5.4.).
Аудитор проводить контроль по затратам:
1. Які не включаються до складу ВВ:
а). Затрати на:
— Придбання, будівництво, реконструкцію, ремонт та інші поліпшення ОЗ, крім затрат, визначенних пунктом 5.2.10 Закону про прибуток.
— Сплату всіх видів податку на прибуток.
— Сплату ПДВ, крім випадків, визначених п. 5.3.3. Закону про прибуток.
— Сплату вартості торгівельних патентів.
— Сплату тарифів або неустойок.
— Виплату дивідендів.
— Суми збитків, понесених у зв’язку з продажем товарів, робіт (послуг) або обміном, за цінами нищимо від звичайних.
2. Затрати, які включаються до складу ВВ з додатковими обмеженнями:
а). Забезпечення працівників спецодягом, взуттям, обмундируванням.
б). Науково — технічне забезпечення господарської діяльності.
в). Професійну підготовку і перепідготовку кадрів.
г). Проведення передпродажних і рекламних заходів.
д). Придбання ліцензій.
ж). Утримання і експлуатація об’єктів соціальної інфраструктури.
з). Утримання і експлуатацію житлового фонду, легкових автомобілів, моторних човнів, катерів, яхт.
При цьому особливо ретельно підлягає контролю включення до складу ВВ по даті визначеної відповідно до пункту 14.2 Закону про прибуток.
1. Дата списання коштів або дата оприбуткування (залежно від того, яка подія відбулася раніше). Відносяться до затрат, пов’язаних з придбанням матеріалів, робіт, послуг.
2. Дата заключної операції (у тому числі і при часткових поставках) — при бартерних операціях.
3. Дата затвердження авансового звіту (за наявності підтверджувальних документів) — затрати на відрядження, добові витрати.
4. Останній робочий день звітного періоду — по операціях з валютними цінностями.
5. Дата надходження гривень — з продажу іноземної валюти.
6. Кінець звітного періоду — при коригуванні вартості товарних запасів і матеріальних ресурсів.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ