3. Аудит розпочинається з вивчення даних звітності фінансових результатів діяльності підприємства Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

3. Аудит розпочинається з вивчення даних звітності фінансових результатів діяльності підприємства (Ф. №2), особливостей організації облікового процесу на підприємстві.
При цьому підлягає контролю:
1. Загальна оцінка виконання обсягів готової продукції підприємством, контроль договорів з покупцями та замовниками. 
2. Перевірка відвантаження готової продукції покупцям - замовникам:
а). Перевірка організації обліку у відділах збуту за відвантажену продукцію покупцям. Достовірність обліку контролюється методом порівняння показників накладних на відвантаження з даними обліку відділу збуту.
б). Перевірка своєчасності відвантаження готової продукції, перевіряється методом порівння даних про випуск та її відвантаження по датах місяця, ураховуючи обсяги залишків на складів (розпоряджень, товарно - транспортних накладних).
3. Перевірка своєчасності здачі первинних документів про відвантаження до бухгалтерії (метод порівняння дати звіту і дати відвантаження).
4. Перевірка своєчасності і правильності оформлення платіжних документів для розрахунків з покупцями. (рахунків - фактур, платіжних доручень). Застосовується метод візуальної перевірки реквізитів документів, аналіз листування з покупцями, арифметична перевірка обсягів за вартістю, договірних цін, ПДВ.
5. Перевірка дотримання методики бухгалтерського та податкового облікового обліку, достовірності даних про розрахунки з покупцями та обсяги реалізації продукції:
а). Перенесення залишків з рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" з минулого місяця на початок поточного місяця у відомості №16, відповідність їх даним Книзі головних рахунків. 
б). Обґрунтованість бухгалтерських записів поточного місяця у відомості № 16 (візуальна перевірка наявності, достовірності первинних документів і порівняння даних з них у розрізі покупців). Особлива увага звертається на: дату відвантаження, дати оплату, факти списання заборгованості покупців за рахунок підприємства, поверненнея покупцям, факти недостачі по претензіям покупців, порушення умов договорів, при бартерних розрахунках. 
в). Правильність ведення податкового обліку по ПДВ, валових доходів по операціях з реалізації продукції (робіт, послуг). Застосовуються методи нормативної перевірки обліку, порівняння й аналізу даних систематизації та узагальнення даних бухгалтерського обліку по рахунках 701, 703. 
6. перевірка достовірності звітності (ф. №2) про фінансові результати, податкової звітності з реалізації продукції (аналіз і порівняння даних поточного обліку в журналі - ордері № 11, Книзі головних рахунків, ураховуючи дані про виявлені порушення). 
Основні порушення, які були встановлені при проведенні аудиту:
1. Реалізація продукції нище договірних цін. 
2. Арифметичні помилки в рахунках - фактурах при визначенні ПДВ та загальної суми до сплати. 
3. Відвантаження продукції покупцям при наявності в них значної заборгованості. 
4. Порушення договорів по термінах або обсягах поставки, асортименту, якості продукції, виконаних роботах або послугах.
5. Фальсифікація обсягів реалізації при готівкових розрахунках з покупцями. 
6. Зниження обсягів валових доходів щодо обсягів реалізації продукції, робіт (послуг) у податковому обліку. 
7. Порушення методики бухгалтерського, оперативного та податкового обліку реалізації продукції, валових доходів, особливо при бартерних операціях, що зумовлює зниженням оподаткуванням податком на прибуток і ПДВ.

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.