2. Аудит фінансових результатів включає кілька етапів

2. Аудит фінансових результатів включає кілька етапів

15
0

2. Аудит фінансових результатів включає кілька етапів:
1. Визначення доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг — визначається шляхом вирахування з доходу відповідних податків, зборів, знижок. Та звірка Кредита рахунка 70 з Ф.№ 2 код рахунка (010)).
2. Собівартість реалізованої продукції (ряд 040) слід звірити стр. 040 графа 3 з графою 5 рядок «Разом» ж/о №11. Показується виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно ПБО «Запаси».
3. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між читим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). І собівартістю реалізованої продукції.
4. По статті «Інші операційні доходи» контролюють: доходи від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування рініше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів. Паралельно проводиться аудит статті «Інші операційні витрати» — яка включає собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнанні економічні санкції.
5. Визначається прибуток від операційної діяльності (це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю) — це алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрати на збут та інших операційних витрат.
6. Проводиться аудит
1) Інших фінансових доходів — дивіденти, відсотки отримані від фінансових інвестицій.
2) «Доход від участі в капіталі» — включає доход отриманий від інвестицій у дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.
3) «Інші доходи» — включають доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів.
7. Прибуток до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів, фінасових та інших витрат (збитків).
Податок на прибуток визначається згідно з ПБО 17 «Податок на прибуток» та згідно Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» та відповідно проводиться порівняяня (контроль) з декларацією про прибуток підприємства.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ