2. Метод аудиторського контролю Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

2. Метод аудиторського контролю - це сукупність методичних прийомів контролю процесів розширенного відтворення суспільно необхідного продукту і додержання його закнодавчого і нормативно - правового регулювання в умовах ринкової економіки. 
1. Загальнонаукові методичні прийоми дослідження грунтуються на методах філософії і включають:
- аналіз і сиснтез;
- індукцію і дедукцію;
- аналогію і моделювання;
- абстрактування і конкретизацію;
- системний аналіз;
- функціонально - вартісний аналіз.
1.1. Аналіз - прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові об"єкти. Кожну з виділених частин аналізують в межах одного цілого. (комплексна ревізія виробничої і фінансво - господарської діяльності).
1.2. Синтез - прийом вивчення об"єкта в цілісності в єдності і взаємозв"язку його частин (контроль виконання договорів на поставку продукції).
1.3. Індукція - прийом дослідження, при якому загальний висновок про прикмети множини елементів об"єкта складають на основі вивчення не всіх прикмет, а лише частини елементів цієї множини. 
Наприклад - ревізію дебіторської заборгованості здійснюють спочатку за даними аналітичного а потім сиснтетичного обліку. 
1.4. Дедукція - досліджують стан об"єкта в цілому, а потім його складових елементів, тобто висновки від загального до окремого. (Ревізію дебіторської заборгованості спочтку проводять за даними синтетичного обліку, а потім аналітичного обліку).
1.5. Аналогія - прийом наукових висновків, завдяки якому досягають пізнання одних об"єктів на основі подібності їх з іншими.
1.6. Моделювання - прийом наукового пізнання, щор грунтується на на зміні об"єкта, явища, які вивчають, на їх аналог, модель, що має істотні прикмети оригіналу. 
У аудиторському контролі застосовують організаційні моделі проведення конотрольно аудиторського процесу - стандарти. 
1.7. Абстрагування - прийом відоволікання. При цьому методи абстракції переходять від конкретних об"єктів до загальних понять і законів розвитку (наприклад, перевіряють стан контролю трудової дисципліни в окремих підрозділах підприємства, і абстрагуючись роблять висновки в цілому).
1.8. Конкретизація - дослідження об"єктів у всій їх різнобічності. При цьому досліджують стан об"єктів за певними конкретними умовами існування їх та розвитку, виявлення у процесі контролю непродуктивних витрат за місцями їх утворення. 
1.9. Системний аналіз - вивчення об"єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему, передбачає оцінку поведінки об"єктів, як системи з усіма факторами. 
1.10. Функціонально - вартісний аналіз - вивченя об"єктів на стадії інженерної підготовки виробництва, яка вимагає проектування складних систем у процесі дослідження функціонування їх (проектування і оцінка економічної ефективності технололгічних процесів.

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.