Тема №4. Методи аудиторської перевірки облікової інформації та оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності. 1. Об'єкти облікової інформації і її використання під час аудиту. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема №4. Методи аудиторської перевірки облікової інформації та оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності. 

 

1. Об'єкти облікової інформації і її використання під час аудиту.
2. Методи і прийоми аудиторської перевірки облікової інформації.
3. Аудиторська оцінка фінансової звітності. 


Аудиторський контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкретних методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здійснюється за допомогою певних процедур.
Процедура - поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення мети.
Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторському процесі.
За призначенням у застосуванні прийомів можна поділити на організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні та інші.
1. Організаційні - вибір спеціалістів для виконання контрольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки), встановлення об'єкта і вибір методики. 
2. Моделюючі - встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об'єкта контролю, створюють інформаційний образ.
3. Нормативно-правові - перевірка відповідності і функціонування об'єкта контролю правилами, передбаченим нормативно-правовими актами, наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємстві.
4. Аналітичні - розчленування об'єкта контролю на складові елементи і дослідити їх із застосуванням спеціальних методик. Наприклад: аналізують виконання державного замовлення з випуску найважливіших видів продукції в асортименті.
5. Розрахункові - перевіряють достовірність кількісних і вартісних вимірників в господарських операцій, розраховують узагальнюючі показники, які характеризують об'єкт контролю (показники продуктивності праці) 
6. Лічильно-обчислювальні - застосовують під час перевірки кількісної характеристики об'єктів контролю. До них відносять - встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам, розрахункових відносин тощо.
7. Логічні - ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі контролю.
8. Порівняльно-зіставні - передбачають порівняння і зіставлення об'єкта з його аналогом, затвердженими зразками. 
Інвентаризація - органолептичний методичний прийом контролю фактичного стану підконтрольних об'єктів, здійснюваний з метою забезпечення збереження цінностей і раціонального використання їх у фінансово-господарській діяльності.
Організація і методика проведення її здійснюється відповідно до Основних положень з інвентаризації основних засобів, 
За часом проведення інвентаризації поділяють на планові і позапланові.
Залежно від повноти охоплення - повна і вибіркова.

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.