3. Завдання аудиторської перевірки стану фінансової звітності Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

3. Завдання аудиторської перевірки стану фінансової звітності, обліку і внутрішньогосподарського контролю полягає у підвищенні ефективності поточного контролю виробництва і фінансово-господарській діяльності підприємства з метою недопущення втрат виробничих ресурсів, порушення трудової і виробничої дисципліни, нестач і крадіжок власності, а також інших негативних явищ у господарстві.
При цьому об'єктами аудиту - є облікова політика і стандарти, плани удосконалення обліку, поточного контролю, їх обґрунтованість і прогресивність, організація і стан обліку та контролю, зміст і достовірність звітності, застосування автоматизації обліку і контролю;
Джерелами інформації - є законодавство з питань фінансово-господарської діяльності, обліку і контролю, нормативні документи про бухгалтерські звіти і баланси, нормативно-методичні документи з інвентаризації, обліку, звітністю і контролю, матеріали контрольних перевірок і рішень щодо них, рішення за результатами господарської діяльності, первинні документи і облікові регістри, поточна та річна звітність підприємства.
Особливості методичних прийомів аудиту, узагальнення і реалізація його результатів полягають у суцільних і вибіркових перевірках стану оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку, його організації і методології, а також безпосереднього контролю якості стану обліку і звітності.
Використовуються такі нормативні документи:
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" від 16.07.99р. 
- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними наказами Мінфіну України:
1. "Загальні вимоги до фінансової звітності"
2. "Баланс"
3. "Звіт про фінансові результати"
4. "Звіт про рух грошових коштів"
15. "Дохід"
16. "Витрати"
- Закон України "Про оподаткування прибутку" від 22.05.97р. №283/97
- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємства і організацій, затверджено Наказом Міністерства фінансів від 30.11.99р. №291
- Порядок ведення касових операцій затвердженим Національним банком України
Важливе місце у перевірці стану бухгалтерського обліку займає вивчення облікової політики, тобто взаємозв'язку обліку з управлінням виробництвом, зокрема його інформаційного забезпечення.
При цьому ставляться такі вимоги:
Достовірність, простота, відповідність облікових показників даним первинних документів з господарської діяльності, своєчасне забезпечення потреб управління в інформації про хід виробництва продукції, робіт та послуг.
У процесі аудиту встановлюють: чи є на підприємстві інструкції щодо оформлення первинних документів на господарські операції і графіки документообороту, чи своєчасно складаються документи з надходження і витрачення цінностей матеріально-відповідальними особами, достовірність відображення у документах господарських процесів, одночасно перевіряють записи в бухгалтерському обліку на основі суцільного і безперервного документування.

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.