aydit Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема: 1. Сутність аудиту і його місце в системі фінансово - господарського контролю.
1. Закономірність аудиторського контролю і його розвиток в Україні. 
2. Суть, мета і завдання аудиту. 
3. Місце аудиту в системі фінансово-господарського контролю. Відмінність аудиту від ревізії фінансово - господарської діяльності підприємства. 
4. Нормативи аудиту.

 

Тема 2. Предмет, метод і методичні прийоми аудиту.
1. Предмет і об"єкти аудиторського контролю. 
2. Метод аудиторського контролю його сутність. 
3. Методичні прийоми аудиторського контролю

 

Тема 3. Організація, планування, стадії та процедури аудиту.

1. Основні принципи організації аудиту.
2. Сертифікація і ліцензування аудиту. 
3. Планування діяльності аудиторських фірм і аудиторів. Контрольно ревізійний процес під час аудиту. 
4. Стадії організації і процедури аудиторського контролю. 

 

Тема №4. Методи аудиторської перевірки облікової інформації та оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності.
1. Об'єкти облікової інформації і її використання під час аудиту.
2. Методи і прийоми аудиторської перевірки облікової інформації.
3. Аудиторська оцінка фінансової звітності.
4. Процедури виявлення обману і помилок при перевірці облікових і звітних даних.

 

Тема 5. Аудиторський ризик і методика його визначення.
1. Аудиторський ризик і його зміст.
2. Ризик контролю та ризик його виявлення.
3. Методика визначення аудиторського висновку. 

 

Тема №6 Методика отримання аудиторських свідчень і складання робочих документів та аудиторського заключення.
1. Аудиторські свідчення і види.
2. Вимоги до аудиторських свідчень.
Джерела аудиторських свідчень та механізм їх одержання.
3. Робочі документи аудитора, їх сутність та класифікація, методика складання робочих документів аудитора.
4. Аудиторське заключення, їх види і порядок складання.

 

Тема 7. Аудит коштів та розрахунків.
1. Аудиторська перевірка наявності та збереження коштів у касі та на рахунках в банку. 
2. Аудит грошового обігу та додержання лімітів залишку готівки в касі. Аудит операцій, пов"язанних з надходженням коштів і їх оприбуткуванням на підставі касових документів. 
3. Аудит операцій, пов"язаних з вибуттям коштів із каси та ефективність їх використання. 
4. Аудит операцій на рахунках в банку. 
5. Аудит розрахунків по дебіторській заборгованості. 

 

Тема 8. Аудит операцій з товарно - матеріальними цінностями та ефективності їх використання.
1. Здачі операцій аудиту з ТМЦ.
2. Використання методів інвентаризації при проведенні аудиту на підприємстві. Аудиторська перевірка матеріалів інвентаризації та достовірності визначення її результатів. 
3. Аудиторська перевірка операцій, пов'язаних з надходженням, вибуттям і використанням товарно - матеріальних цінностей.

 

Тема 9. Аудит основних засобів та нематеріальних активів та ефективності їх використання.
1. Завдання, джерела та об'єкти аудиторського контролю основних засобів та нематеріальних активів. 
2. Аудиторський контроль стану збереження ОЗ, та ефективності їх використання. 
3. Аудит операцій, пов'язаних з надходженням та вибуттям основних засобів. 
4. Аудиторський контроль правильності нарахування амортизації основних засобів. 
5. Контроль витрат на ремонт ОЗ. 
6. Аудит операцій по нематеріальним активам. 

 

Тема 10. Аудит формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.
1. Завдання, джерела інформації, основні напрямки аудиту формування власного капіталу. 
2. Послідовність аудиту статутного капіталу та операцій пов'язаних з його змінами на підприємствах різних форм власності. 
3. Особливості аудиту статутного капіталу в акціонерних товариствах. 

 

Тема 11. Аудит обґрунтованості витрат виробництва та собівартості продукції.
1. Завдання, джерела інформації для проведення аудиту, нормативні акти. 
2. Аудит витрат за економічними елементами і статтями калькуляції. Аудит ефективності використання матеріалів у виробництві. 
3. Аудит виробничої собівартості продукції. 
4. Аудит валових витрат. 

 

Тема 12. Аудит готової продукції та її реалізації.
1. Завдання, напрямки аудиту, джерела інформації. 
2. Аудит виконання виробничної програми з випуску готової продукції, робіт (послуг). 
3. Аудит операцій пов'язаних з реалізацією готової продукції, виконаних робіт (послуг). 
4. Особливості аудиторського контролю реалізації готової продукції на експорт. 
5. Аудиторський контроль фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт (послуг). 

 

Тема 13. Аудит фінансових результатів.
1. Мета і завдання аудиту фінансових результатів. 
2. Методика аудиторської оцінки фінансових результатів. 
3. Аудиторський контроль фінансового стану підприємства.
4. Аудит фінансової звітності. 

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.