Література

Література

1
0


Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. – К.: Таксон, 1998. – 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. – К.: Лыбидь, 1992. – 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. –1996. – № 4. – С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. – 1996. – № 2. – С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. – 1995. – № 3. – С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. – 1997. – № 4/5. – С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 1994. – № 1/2. – С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. – М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза – К.: Ельтра, 1993. – 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. – К.: Основи, 1997. – 943 с.
11. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу та повної моделі банку // Вісник НБУ. – 1999. – № 9. – С. 61-64.
12. Ганах Н.І., Мельниченко І.Г. До питання розвитку ринку інформаційного бізнесу в Україні // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 3-ій вип. – Ч. 2. – Біла Церква, 1997. – С. 125-130.
13. Ганах Н.І., Мельниченко Г.І. Застосування методів експериментально-статистичного моделювання для дотримування маневрених характеристик виробництва // Проблеми праці, економіки та моделювання. – Ч. 1. – Хмельницький, 1998. – С. 52-54.
14. Ганах Н.І., Прокопенко Н.С. Особливості сучасного податкового законодавства України в контексті прийняття Податкового кодексу // Регион, город, предприятия в условиях переходной экономики. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. – С. 62-68.
15. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.І. Мороз та ін. – К., 1992. – 386 с.
16. Гусев А. WEB-технология. Опыт создания банковскоого WWW-сервера // Банковские технологии. – 1997. – № 9.
17. Єкушев А. Ризики та управління банком // Вісник НБУ. – 1999. – № 7. – С. 39-41.
18. Заблоцький Б.Ф., Кокотко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. – Львів: Львівський коледж НБУ, 1997. – С. 580.
19. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. – К.: Знання, 1997. – 172 с.
20. Івасів Б.С. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. –К., 1992. – 116 с.
21. Калинин И. Финансовая информация в сети Internet // Банковские технологии. – 1997. – № 9.
22. Королев А.М., Шараевский В.Н. Расчеты в Internet с использованием пластиковых карт // Банковские технологии. – 1997. – № 4.
23. Костина Н.И. Многоцелевые имитационные системы // Кибернетика и системный анализ. – К.: Знання, 1995. – № 1. – С. 129-145.
24. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система моделей і прогнозів. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 304 с.
25. Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі. – К.: Знання. – 1997. – 184 с.
26. Костіна Н.І., Черняхівська П.М. Імітаційне моделювання динаміки операційно-касового процесу комерційного банку // Банківська справа. – 1997. – № 3. – С. 30-34.
27. Костюченко О.А. Банківське право. – К.: КНЕУ, 1999. – 168 с.
28. Луців Б.Л. Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навчальний посібник. – К: ІСДО, 1993. – 72 с.
29. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства. – Київ: НМКВО, 1993. – 60 с.
30. Основы банковского дела / Кол. авт. под. ред. А.Н. Мороза. – К.: Либра, 1994. – 330 с.
31. Платіжні системи: Навчальний посібник / В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.Л. Цокол та ін. – К.: Либідь, 1998. – 416 с.
32. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.
33. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. – 1999. – № 8. – С. 3-12.
34. Сень А., Юшков Ю. Телекоммуникации в банковских системах // Банковские технологии. – 1997. – № 9.
35. Сорокин К., Суконник М. Передача информации в современных банковских сетях // Банковские технологии. – 1996. – № 8.
36. Сперанский В. Система “банк-клиент” // Банковские технологии. – 1996. – № 8.
37. Ткач Т.В. Пластикові картки як новий платіжний засіб в Україні // Фінанси України. – 1997. – № 10. – С. 115-119.
38. Цінні папери в Україні / Кол. авт. під загальною ред. В.В. Оскольского. – К.: УФБ. – 1993. – 428 с.
39. Черкасов В.Е., Плотицына Л.А. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты. – М.: Метаинформ, – 1995. – 208 с.
40. Чухно А.А. Деньги. – К.: Украина, 1997. – 510 с.
41. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 140 с.
42. Ющенко В. Залучення прямих іноземних інвестицій –пріоритетний напрям у діяльності НБУ // Вісник НБУ. – 1999. – № 7. – С. 3-5.
43. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО. – 1998. – 444 с.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ