9.4. Залишення звернення без розгляду :: vuzlib.su

9.4. Залишення звернення без розгляду :: vuzlib.su

47
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


9.4. Залишення звернення без розгляду

.

9.4. Залишення звернення без
розгляду

Підставами для цього є: 1)
неправильне оформлення звернення (воно викладене не українською мовою,
оформлене не на офіційному бланку юридичної особи, не зазначене місце
проживання або місцезнаходження підприємства, установи організації, звернення,
не підписане автором, анонімне звернення: в ньому відсутні або нерозбірливо
вказані прізвище, ім’я, по батькові автора, його підпис або адреса, неповна
адреса; 2) не виконано вимог до змісту (немає посилань на докази, немає викладу
підстав подачі звернення) ; 3) заява подана недієздатною особою; 4) повторність
звернення з одного і того ж питання, якщо перше було вирішене по суті. Так,
заява на видачу ліцензії на право користування каналом мовлення залишається без
розгляду, якщо раніше видано ліцензію телерадіоорганізації з тією ж назвою і на
тій же території мовлення). При цьому до рішень по суті відносять також
рішення, якими на стадії вирішення приймається добровільне поновлення
публічного правопорядку. До прикладу, заява залишається без розгляду, якщо є
угода про врегулювання конфлікту ; 5) не виправлення у встановлений строк
недоліків у формі залишеного без руху звернення; 6) заява юридичної особи, у
якої відсутня спеціальна правоздатність. Це може бути у випадку, коли заява на
видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо її статут суперечить вимогам закону);
7) подання заявником клопотання про відкликання заяви після порушення
провадження; 8) в юрисдикційних провадженнях залишають без розгляду протоколи
про порушення законодавства, яке не має відчутного впливу на суспільні
відносини, які регулюються таким законодавством; 8) непідвідомчість заяви
лідируючому суб’єкту.

Наслідком залишення заяви без
розгляду є те, що заява разом із матеріалами повертаються заявнику. При цьому
заявник не втрачає права звернутись до лідируючого суб’єкта (проводу) повторно
. При цьому окремий процесуальний акт про залишення заяви без розгляду може не
складатись, а дія по залишенню заяви без розгляду фіксується у формі
повідомлення про це заявника.

В деяких випадках до підстав
залишення заяви (протоколу) без розгляду в юрисдикційних провадженнях відносять
відсутність ознак правопорушення». Однак за даних обставин варто
передбачити відмову у задоволенні вимог лідируючого суб’єкта, який склав
протокол (подання, акт).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ