§ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу...

§ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу :: vuzlib.su

242
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Ознаки держави, що відрізняють її від
соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу

.

§ 3.
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного
ладу

Первісний
лад

Держава

1)
наявність соціальне однорідного позакласового суспільства, що не має
антагоністичних протиріч; 2) наявність кровноро-динного поділу населення; 3)
наявність публічної влади, яка безпосередньо збігається з усім населенням,
виражає і захищає інтереси всього суспільства; 4) відсутність апарату
примусу, на який могла б спиратися публічна влада; 5) відсутність розподілу
функцій у публічної влади; 6) відсутність збору податків із населення; 7)
наявність неписаних правил поведінки -звичаїв.

1)
поява соціальна неоднорідного, класова розшарованого суспільства, яке має
антагоністичні протиріччя; 2) поява адміністративно-територіального поділу
населення (округи, області та ін.); 3) поява публічної влади, відокремленої від
населення (державний апарат), яка виражає і захищає інтереси економічно
найзабезпеченішої частини (класу) суспільства і виникла в результаті його
соціального розшарування; 4) наявність апарату примусу (придушення) — загонів
збройних людей у вигляді армії, поліції та ін., — на який спирається
державний апарат; 5) поява певних функцій (законодавчої, виконавчої) у
окремих органів публічної влади; 6) поява офіційної системи оподаткування; 7)
поява писаних загальнообов’язкових правил поведінки — юридичних норм.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ