§ 6. Інститут і підгалузь права :: vuzlib.su

§ 6. Інститут і підгалузь права :: vuzlib.su

118
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 6. Інститут і підгалузь права

.

§ 6.
Інститут і підгалузь права

Якщо
система права складається з галузей, то самі галузі складаються з підгалузей,
інститутів і норм права. Окремими взаємозалежними елементами галузі є інститути
права.

Інститут
права — система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою
правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин.

Інститути
права — необхідна ланка в цілісній системі права. Як правило, кожна галузь
права має інститути права як свій самостійний структурний підрозділ. Наприклад,
галузь конституційного права — «інститут громадянства», «інститут виборчого права»
та ін. Галузь цивільного права — інститути «купівлі-продажу», «представництва»,
«спадкування», «відшкодування шкоди», «дарування» та ін. Галузь кримінального
права — інститут «необхідної оборони», інститут «крайньої необхідності»,
інститут «затримання особи, яка явно вчинила суспільне небезпечне діяння» та
ін. Галузь екологічного права — інститут права власності на природні ресурси і
об’єкти, інститут природокористування, інститут правової охорони природних
ресурсів і навколишнього середовища і т.д.

Проте
інститути права можуть складатися з правових норм різних галузей, бути
міжгалузевими. Головне призначення інститутів права — у межах своєї групи
однорідних суспільних відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене
регулювання.

Наведемо
класифікацію інститутів права.

Інститути
права за сферою поширення (або за складом):


галузеві (інститут спадкування);


міжгалузеві (інститут відповідальності за екологічні правопорушення, інститут
приватної власності).

Інститути
права за функціональною роллю:


регулятивні (інститут міни);


охоронні (інститут кримінальної відповідальності). Інститути права за
субординацією у правовому регулюванні:


матеріальні (інститут підряду);


процесуальні (інститут порушення кримінальної справи). Родинні інститути однієї
й тієї самої галузі права утворюють

підгалузі
права.

Підгалузь
права — система однорідних предметно пов’язаних інститутів певної галузі права.
Підгалузі є у багатьох галузей права. Наприклад, цивільне право має підгалузі:
право власності, зобов’язальне право, спадкове право, авторське право та ін.;
фінансове право — банківське і податкове право; екологічне — лісове, гірниче,
водне.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ