§ 1. Правовий акт :: vuzlib.su

§ 1. Правовий акт :: vuzlib.su

13
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Правовий акт

.

§ 1.
Правовий акт

Правовий
акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб’єкта права, що регулює
суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери
дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм
прав і обов’язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності
конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Він оформляється у встановлених
законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа).

Ознаки
правового акта:

1)
виражає волю (волевиявлення) уповноваженого суб’єкта права, його владні
веління;

2)
має офіційний характер, обов’язковий для виконання;

3)
спрямований на регулювання суспільних відносин;

4)
встановлює правові норми, а також конкретні правовідносини;

5)
може бути актом-документом, зміст якого фіксується у встановленій законом
документальній формі, і актом-дією, за допомогою якого виникає юридичний
результат (встановлення правових норм, їх застосування і т.д.);

6)
становить юридичний факт, що спричиняє певні правові наслідки.

Види
правових актів за формою вираження:

1)
письмовий (акт — документ);

2)
усний (заяви, розпорядження, накази, вказівки);

3)
конклюдентний (акт — дія).

Види
правових актів за юридичною субординацією:


нормативні, що регулюють певну сферу суспільних відносин і є загальнообов’язковими;


індивідуальні (ненормативні), що породжують права і обов’язки лише у тих
конкретних суб’єктів, яким вони адресовані, у конкретному випадку;


інтерпретаційні (акти тлумачення норм права), що мають допоміжний характер і,
як правило, «обслуговують» нормативні акти.

Слід
мати на увазі, що, крім зазначених класичних актів -нормативних,
індивідуальних, інтерпретаційних — є акти змішаного нормативно-конкретного
змісту, тобто такі, що складаються з нормативних і індивідуальних норм. Вони
притаманні ряду правових систем романо-германського типу.

Є
нетипові (спеціалізовані) акти — акти, що затверджують положення, правила
статутів, або акти, що складаються з декларацій, закликів, звернень.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ