§ 12. Делегована правотворчість Англії :: vuzlib.su

§ 12. Делегована правотворчість Англії :: vuzlib.su

108
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 12. Делегована правотворчість Англії

.

§ 12.
Делегована правотворчість Англії

На
відміну від романо-германського типу правової системи, де існує підзаконна
нормотворчість виконавчих органів влади, в Англії вона споконвічна відсутня. Не
було актів, які видавалися б «у виконання законів». Традиційним є «делеговане
законодавство» — делегування парламентом своїх повноважень щодо прийняття
нормативно-правових актів королеві, уряду, міністерствам, особливо в таких
сферах, як охорона здоров’я, соціальне страхування, приватне судочинство.
«Наказ у Раді», який видається урядом від імені королеви і Таємної ради, є
найвищою формою делегованого законодавства. Оскільки парламент передає частину
своїх законотворчих функцій відповідному органу, юридична чинність такого роду
актів прирівнюється до закону. Вони підлягають виконанню всіма громадянами.
Проте суд має широкі можливості розсуду щодо законів. Делеговане законодавство
і прості виконавчі акти можуть бути офіційно їм скасовані.

На
місцях існує так звана автономна правотворчість — акти місцевих органів влади,
деяких установ і організацій: англіканської церкви, профспілок, різних компаній
— залізничних, будівельних, транспортних, газових, юридичного товариства тощо.
Вони є локальними, оскільки поширюються на відповідну територію або обов’язкові
лише для членів організації, в якій прийняті. Такі акти наближаються до актів
правозастосовних органів і є підзаконними.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ