§ 9. Принципи права :: vuzlib.su

§ 9. Принципи права :: vuzlib.su

73
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 9. Принципи права

.

§ 9.
Принципи права

Роль
принципу в ході формування мусульманського права була значною. Завдяки
принципам доктрина, утворювана різними школами-толками, набувала
загальнотеоретичного, методологічного значення. Принципи правового регулювання,
які з’явилися вже за часів середньовіччя, сприяли появі «загальної частини»
мусульманського права, яка істотно збагатила його структуру і зміст, додала
фундаментальності та стабільності. Незважаючи на те що судовий прецедент ніколи
не визнавався мусульманською правовою доктриною джерелом права, розвиток
принципів мусульманського права сприяв відкриттю широкого простору для
суддівського вибору.

У
сучасному законодавстві мусульманських країн, як правило, відсилання до
принципів права здійснюється в тих випадках, коли мовчить закон. Наприклад, у
цивільних кодексах Єгипту, Лівії, Алжиру, сімейному законодавстві Іраку, Йемену
(НДРЙ), Бахрейну, які закріпили низку мусульманських правових норм,
рекомендується у разі їх тлумачення звертатися до праць авторитетних
мусульманських юристів, у яких містяться загальні принципи, і застосовувати їх.
В Ірані конституцією затверджене положення про обов’язкову відповідність
шаріату всіх прийнятих законів. Щоб виконати це положення, видана низка
законів, які орієнтують на використання як загальних принципів, так і
конкретних норм джафаритської школи, у Саудівській Аравії — ханбалитської.

Найчастіше
посилаються на такі принципи: «можливість зміни норм зі зміною часу, місця,
умов»; «норма у своєму існуванні зникненні наслідує долю свого встановлення»;
«все, що дозволено, може бути обмежено законодавцем»; «необхідність не знає
заборон» та ін. Вся правотворча діяльність держави оцінюється з позиції цих
принципів. З огляду на них обґрунтовуються необхідність обмеження
націоналізації природних багатств, обмеження власності, наділення законодавця
правом свободи у встановленні міри покарання за будь-який злочин (крім деяких
видів правопорушень, щодо яких діють положення Корана).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ