Анотація :: vuzlib.su
Ищите Господа когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Анотація

.

Анотація

М. Й. Штефан

Цивільний процес

Видання друге, перероблене та доповнене

Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти

ББК 67.9(4УКР)304я73 Ш90

Штефан Михайло Йосипович —доктор юридичних наук, професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченко, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України. Визнаний фахівець з питань цивільного процесу, цивільних процесуальних засобів захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав юридичних осіб і держави. Є автором понад 130 наукових праць.

Рецензенти:

Підопригора О. А. — доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Шевченко Я. М. — доктор юридичних наук, професор, академік

Академії правових наук України (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН УКраїни)

© Штефан М. Й., 1997 *

© Штефан М. Й., видання 2-ге, перероб. та доп., 2001 ISBN 966-7752-57-7 © Видавничий Дім «1н Юре», 2001

.

Назад

Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
 
 
 
polkaknig@narod.ru © 2005-2006 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.