§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в...

§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі :: vuzlib.su

16
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках
громадян, які мають право брати участь в референдумі

.

§ 2. Справи по скаргах
на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право
брати участь в референдумі

Представницькі органи
державної влади України — ради створюються виборчим шляхом на основі
загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, звітів
депутатів перед виборцями і праві виборців на відкликання депутатів, які не
виправдали їх довір’я. Виборче право України забезпечує кожному громадянину —
виборцю максимальну можливість для здійснення належного йому права вибирати
народних депутатів і бути обраним. Проведення виборів забезпечують виборчі
комісії, які створюються з представників трудових колективів, громадських
організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих
навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців
по військових частинах.

Важливим засобом, що
забезпечує загальність виборчого права громадян, є списки виборців, складання
яких віднесено до повноваження дільничної виборчої комісії. На участь у
референдумі складаються списки дільничною комісією з референдуму. Списки
виборців і списки на участь в референдумі подаються для загального ознайомлення
і перевірки правильності їх складання громадянами. При виявленні в списку
виборців чи в списку громадян на референдум неправильностей: невключения,
неправильне включення у список або виключення із списку, а також у допущення в
списку неточностей у зазначенні даних про особу кожному громадянину надається
право оскаржити неправильності до дільничної комісії, яка склала список,
подавши про це заяву про внесення в списки певних виправлень. Дільнична комісія
зобов’язана не пізніше як у дводенний термін, а напередодні і в день виборів
негайно розглянути заяву, внести необхідні виправлення у список або видати
заявникові копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення
може бути оскаржене в районний (міський) суд, в районі діяльності якого
знаходиться дільнична виборча комісія чи комісія з референдуму.

Процесуальний порядок
розгляду судом скарг врегульований статтями 238-243 ЦПК (гл. ЗО).

Відповідно до ст. 239
ЦПК суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, котрі заявляють про те, що
відповідна дільнична виборча комісія або дільнична комісія з референдуму,
складаючи списки виборців чи громадян, які мають право брати участь у
референдумі, допустили щодо них неправильності, так і скарги осіб, котрі
заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь
у референдумі, неправильно включена та чи інша особа, котра не має виборчого
права, чи права брати участь у референдумі, або не включена особа, яка його
має.

Скарга подається в
письмовій формі з додержанням реквізитів, визначених ст. 137 ЦПК, з урахуванням
цього виду провадження.

У скарзі належить
зазначити назву суду, до якого вона подається, точну назву заявника і особи,
щодо якої були допущені неправильності в списках виборців чи в списках
громадян, котрі мають право брати участь у референдумі, характер
неправильностей і вимога про їх виправлення.

Право на подачу скарги
до суду строкове. Вона може бути подана не пізніш як за п’ять днів до виборів
або референдуму.

Скарга на
неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають -право брати
участь у референдумі, розглядається у відкритому судовому засіданні не пізніше
трьох днів, включаючи і день її надходження, якщо вона була подана не пізніше
дванадцятої години цього дня. До участі в розгляді скарги обов’язково
викликаються у судове засідання заявник і представник відповідної дільничної
виборчої комісії. У випадках оскарження неправильностей в списках, які
стосуються не самого заявника, а іншої особи, то остання також викликається в
судове засідання. Неявка зазначених осіб не перешкоджає розглядові скарги,
тобто вона може бути розглянута судом і в їх відсутності. Якщо безпосередня
участь в судовому засіданні зазначених осіб буде визнана судом необхідною, то
розгляд справи відкладається в межах встановленого ЦПК строку розгляду і
провадиться повторний їх виклик. Справа розглядається судом у відкритому
судовому засіданні у встановленому ЦПК порядку з додержанням всіх принципів
цивільного процесу. Рішення суду повинно бути оголошене в цьому ж судовому
засіданні. Рішення суду в скарзі є остаточним, набирає законної сили негайно
після його проголошення. Суд негайно, після проголошення рішення, видає
заявникові його копію і одночасно надсилає копію рішення відповідній дільничній
виборчій комісії чи дільничній комісії з референдуму для виконання, яка
зобов’язана внести виправлення у списки виборців чи в списки громадян, які
мають право брати участь у референдумі

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ