§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі :: vuzlib.su
Ищите Господа когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі

.

§ 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі

Представницькі органи державної влади України — ради створюються виборчим шляхом на основі загального, рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні, звітів депутатів перед виборцями і праві виборців на відкликання депутатів, які не виправдали їх довір'я. Виборче право України забезпечує кожному громадянину — виборцю максимальну можливість для здійснення належного йому права вибирати народних депутатів і бути обраним. Проведення виборів забезпечують виборчі комісії, які створюються з представників трудових колективів, громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.

Важливим засобом, що забезпечує загальність виборчого права громадян, є списки виборців, складання яких віднесено до повноваження дільничної виборчої комісії. На участь у референдумі складаються списки дільничною комісією з референдуму. Списки виборців і списки на участь в референдумі подаються для загального ознайомлення і перевірки правильності їх складання громадянами. При виявленні в списку виборців чи в списку громадян на референдум неправильностей: невключения, неправильне включення у список або виключення із списку, а також у допущення в списку неточностей у зазначенні даних про особу кожному громадянину надається право оскаржити неправильності до дільничної комісії, яка склала список, подавши про це заяву про внесення в списки певних виправлень. Дільнична комісія зобов'язана не пізніше як у дводенний термін, а напередодні і в день виборів негайно розглянути заяву, внести необхідні виправлення у список або видати заявникові копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржене в районний (міський) суд, в районі діяльності якого знаходиться дільнична виборча комісія чи комісія з референдуму.

Процесуальний порядок розгляду судом скарг врегульований статтями 238-243 ЦПК (гл. ЗО).

Відповідно до ст. 239 ЦПК суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, котрі заявляють про те, що відповідна дільнична виборча комісія або дільнична комісія з референдуму, складаючи списки виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, допустили щодо них неправильності, так і скарги осіб, котрі заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, неправильно включена та чи інша особа, котра не має виборчого права, чи права брати участь у референдумі, або не включена особа, яка його має.

Скарга подається в письмовій формі з додержанням реквізитів, визначених ст. 137 ЦПК, з урахуванням цього виду провадження.

У скарзі належить зазначити назву суду, до якого вона подається, точну назву заявника і особи, щодо якої були допущені неправильності в списках виборців чи в списках громадян, котрі мають право брати участь у референдумі, характер неправильностей і вимога про їх виправлення.

Право на подачу скарги до суду строкове. Вона може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів або референдуму.

Скарга на неправильності в списках виборців чи в списках громадян, які мають -право брати участь у референдумі, розглядається у відкритому судовому засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день її надходження, якщо вона була подана не пізніше дванадцятої години цього дня. До участі в розгляді скарги обов'язково викликаються у судове засідання заявник і представник відповідної дільничної виборчої комісії. У випадках оскарження неправильностей в списках, які стосуються не самого заявника, а іншої особи, то остання також викликається в судове засідання. Неявка зазначених осіб не перешкоджає розглядові скарги, тобто вона може бути розглянута судом і в їх відсутності. Якщо безпосередня участь в судовому засіданні зазначених осіб буде визнана судом необхідною, то розгляд справи відкладається в межах встановленого ЦПК строку розгляду і провадиться повторний їх виклик. Справа розглядається судом у відкритому судовому засіданні у встановленому ЦПК порядку з додержанням всіх принципів цивільного процесу. Рішення суду повинно бути оголошене в цьому ж судовому засіданні. Рішення суду в скарзі є остаточним, набирає законної сили негайно після його проголошення. Суд негайно, після проголошення рішення, видає заявникові його копію і одночасно надсилає копію рішення відповідній дільничній виборчій комісії чи дільничній комісії з референдуму для виконання, яка зобов'язана внести виправлення у списки виборців чи в списки громадян, які мають право брати участь у референдумі

.

Назад

Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
 
 
 
polkaknig@narod.ru © 2005-2006 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.