§ 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили,...

§ 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв`язку з нововиявленими і винятковими обставинами :: vuzlib.su

83
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної
сили, у зв`язку з нововиявленими і винятковими обставинами

.

§ 1. Суть і значення
перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з
нововиявленими і винятковими обставинами

Відповідно до ст. 347
ЦПК рішення, ухвали, судів першої, апеляційної та касаційної інстанції, що
набрали законної сили, можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими і
винятковими обставинами. Такий перегляд є процесуальним засобом, що забезпечує
їх законність і обгрунтованість, захист прав та охоронюваних законом інтересів
громадян, юридичних осіб і держави, а, отже, й виконання завдань і досягнення
мети цивільного судочинства.

Цей спосіб гарантує
введення в орбіту судового розгляду нововиявлених обставин, які не були його предметом
з незалежних від суду та осіб, які брали участь у справі, причин, для
встановлення можливого впливу на результати розгляду справи і скасування
судових рішень, що не відповідають об’єктивній істині, правам і обов’язкам
сторін.

Перегляд судових рішень
у зв’язку з нововиявленими обставинами не є доповненням касаційного способу і
різновидом його перевірки. Це самостійний вид їх перевірки законності та
обгрунтованості. Дана відмінність полягає у характері підстав перегляду,
об’єктах і суб’єктах останнього, компетенції суду і процесуально-правовому
становищі осіб, які беруть участь у справі.

У зв’язку з цим
неточною є думка, що у вказаній стадії суд не перевіряє законність та
обгрунтованість рішень, які переглядаються, за винятком випадків злочинної фальсифікації
доказів або перекладу, а лише фіксує наявність нововиявлених обставин.
Наявність або відсутність нововиявлених обставин, що підлягають встановленню,
характеризує обгрунтованість та законність судового акта. Істотні для справи
обставини, які не могли бути відомі заявнику, є однією з підстав перегляду
судових постанов тому, що вони впливають на повноту обставин, котрі мають
значення для справи, на висновки суду, тобто свідчать про необґрунтованість
певного судового рішення. Оскільки вимога обгрунтованості рішення передбачена в
законі (ст. 202 ЦПК), то незаконність і необґрунтованість судового рішення
визначають й інші підстави його перегляду в зв’язку з нововиявленими
обставинами. Однак вони є не наслідком помилки суду, що тягне за собою
скасування судових рішень в апеляційному і касаційному порядках (статті 307-310
і 336-340 ЦПК), а є результатом виявлення нових обставин. Показання свідків,
висновки експертів, зроблений переклад стають дефектними доказами тому, що мало
місце порушення процесуального закону: наприклад, ст. 41 ЦПК (свідок дав
завідомо неправдиві показання), ст. 58 ЦПК (експерт зробив завідомо неправдиві
висновки), ст. 167 ЦПК (перекладач зробив завідомо неправильний переклад).
Отже, нововиявлені обставини характеризують незаконність та необґрунтованість
судового рішення, а встановлення їх судом — це встановлення наявності чи
відсутності таких властивостей у судовому рішенні.

Таким чином, перегляд
у зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами судових рішень, ухвал і
постанов, що набрали законної сили, є самостійним видом перевірки їх законності
і обгрунтованості, процесуальним засобом, що забезпечує їх правильність з
фактичної і правової сторони, а також захист прав і охоронюваних законом
інтересів громадян, підприємств, установ, організацій та держави.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ