Розділ V. Міжнародний цивільний процес :: vuzlib.su

Розділ V. Міжнародний цивільний процес :: vuzlib.su

106
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Розділ V. Міжнародний цивільний процес

.

Розділ V. Міжнародний
цивільний процес

До міжнародного
цивільного процесу належить правове регулювання діяльності судів по розгляду
цивільних справ, які виникають з цивільних, сімейних, трудових та інших
матеріальних правовідносин, а також по виконанню окремих процесуальних дій,
визнанню і виконанню судових рішень з участю іноземного елемента. Як правило,
до цього процесу включаються питання:

1) про міжнародну
підсудність (юрисдикцію, компетентність) цивільних справ;

2) про
цивільно-процесуальне становище іноземних громадян, юридичних осіб, іноземних
держав та їх дипломатичних представництв і консульських установ;

3) про цивільно-процесуальне
становище міжнародних (міждержавних) організацій;

4) про судові докази в
цивільних справах з іноземним елементом;

5) про надання
правової допомоги у виконанні іноземних судових доручень;

6) про визнання і
примусове виконання іноземних судових рішень;

7) про застосування
іноземного права;

8) про юридичне
значення провадження у справах, порушених в іноземних судах і не закінчених
там.

Усі ці та інші питання
розглядаються і вирішуються судами України за загальними правилами її
цивільного судочинства, крім випадків, передбачених нормами внутрішнього
законодавства і міжнародними договорами нашої держави.

У науці міжнародного
приватного права питання міжнародного цивільного процесу включені до його
складу як такі, що мають тісний зв’язок з правовим регулюванням приватних
правовідносин (цивільних, трудових, сімейних) з іноземним елементом, що
виникають в умовах міжнародного співробітництва. Однак цим ігнорується наукова
основа виділення галузей права за предметом їх правового регулювання. Отже,
питання цивільного судочинства з іноземним елементом є складовою частиною
цивільного процесуального права України

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ