3. Обставини, які пом`якшують і обтяжують покарання :: vuzlib.su

3. Обставини, які пом`якшують і обтяжують покарання :: vuzlib.su

113
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3. Обставини, які пом`якшують і обтяжують покарання

.

3. Обставини, які пом’якшують і
обтяжують покарання

Під обставинами, які пом’якшують та
обтяжують покарання, мають на увазі різного роду чинники, що стосуються особи
винного і вчиненого ним злочину, які відповідно зменшують або підвищують
суспільну небезпечність злочину і злочинця, отже, і ступінь його
відповідальності.

Обставини, які пом’якшують та
обтяжують, мають велике значення при призначенні покарання. Врахування
обставин, які пом’якшують, дає суду право: а) призначити покарання ближче до
мінімуму санкції статті КК, за якого кваліфікований злочин; б) при
альтернативній санкції призначити менш суворий вид покарання, передбачений в
ній; в) виходячи зі ст. 69, застосувати покарання більш м’яке, ніж передбачено
законом. Наявність обставин, які обтяжують, навпаки, надає суду можливість: а)
призначити покарання, рівне максимуму санкції статгі КК або наближене до цього
максимуму; б) при альтернативній санкції призначити більш суворе з зазначених
видів покарання; в) виключити застосування ст. 69.

У статті 66 визначені обставини, які
пом’якшують покарання:

1) з’явлення із зізнанням, щире
каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

2) добровільне відшкодування
завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;

3) вчинення злочину неповнолітнім;

4) вчинення злочину жінкою в стані
вагітності;

5) вчинення злочину внаслідок збігу
тяжких особистих, сімейних або інших обставин;

6) вчинення злочину під впливом
погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7) вчинення злочину під впливом
сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями
потерпілого;

8) вчинення злочину з перевищенням
меж крайньої необхідності;

9) виконання спеціального завдання з
попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної
організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених в КК.

Перелік передбачених законом
обставин, які пом’якшують покарання, не є вичерпним, що дає суду можливість
враховувати як обставини, що пом’якшують, і такі, що в законі прямо не
зазначені (ч. 2 ст. 66), проте суди широко враховують при призначенні покарання
(наприклад, бездоганна трудова діяльність, зразкова поведінка до вчинення
злочину, поганий стан здоров’я, наявність на утриманні підсудного
непрацездатних членів сім’ї тощо).

Суд не може не враховувати зазначені
в законі обставини, які пом’якшують покарання. Так, наприклад, суд не може не
врахувати як обставину, яка пом’якшує, щире каяття винного. Це прямо
передбачено п. 1 ч. 1 ст. 66.

Обставини, які обтяжують покарання,
перераховані в ст. 67. Це:

1) вчинення злочину особою повторно
та рецидив злочинів;

2) вчинення злочину групою осіб за
попередньою змовою;

3) вчинення злочину на ґрунті
расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;

4) вчинення злочину у зв’язку з
виконанням потерпілим службового або громадського обов’язку;

5) тяжкі наслідки, завдані злочином;

6) вчинення злочину щодо
малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;

7) вчинення злочину щодо жінки, яка
завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

8) вчинення злочину щодо особи, яка
перебувала в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;

9) вчинення злочину з використанням
малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

10) вчинення злочину з особливою
жорстокістю;

11) вчинення злочину з використанням
умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;

12) вчинення злочину
загальнонебезпечним способом;

13) вчинення злочину особою, що
перебуває в стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням
наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Частина 3 ст. 67 не надає суду права
при призначенні покарання за злочин вважати такими, що його обтяжують,
обставини, не зазначені в ч.1 цієї статті. Перелік цих обставин е вичерпним і
розширенню ні за яких умов підлягати не може.

Тим часом у практиці нерідко є
спроби розширити перелік обставин, що обтяжують, за рахунок таких, як,
наприклад, невизнання підсудним своєї вини, відмова давати показання,
відсутність щирого каяття у вчиненому злочині тощо. Така практика неприпустима.

Встановлюючи вичерпний перелік
обставин, які обтяжують покарання, закон (ч. 2 ст. 67) надає суду право,
залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у ч.
1 ст. 67 обставин, за винятком обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10,
12, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку. Так,
суд може не визнати повторність злочину обставиною, що обтяжує, через тривалий
розрив у часі між злочинами, які її утворюють.

У зв’язку з характеристикою
обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання, великого значення набуває
мотивування покарання в судовому вироку. Стаття 334 КПК зобов’язує при
винесенні вироку мотивувати обране судом покарання і вимагає, щоб суд наводив у
вироку мотиви обраної міри покарання. Мотивування покарання повинно бути
конкретним, відповідати принципу індивідуалізації покарання. Не можна визнати
задовільними такі мотивування покарання у вироку, як, наприклад: «При обранні
міри покарання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, а також дані про
особу», «ступінь винності і дані, що характеризують особу підсудного» тощо.
Обставини, які обтяжують покарання, повинні наводитися у формулюваннях,
зазначених у відповідних пунктах ст. 67, із конкретизацією стосовно справи, яка
розглядається. Необхідність такої конкретизації полягає в тому, що ряд обставин
описується в законі в узагальненому вигляді (наприклад, вчинення злочину
неповнолітнім; заподіяння злочином тяжких наслідків/тощо). Зазначені в законі
обставини, що пом’якшують, також необхідно наводити у формулюваннях тексту ст.
66, а не зазначені в законі, але ті, що враховуються судом, повинні викладатися
чітко і конкретно, щоб було зрозуміло, чому суд дійшов висновку про призначення
винному менш суворого покарання.

У вироку суд має право посилатися як
на мотив обрання ним певної міри покарання тільки на ті обставини, які були
досліджені і підтверджені в судовому засіданні. Таким чином, будь-які з
обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, повинні бути предметом
розгляду в судовому засіданні, і лише за умови, що ці обставини будуть із
вірогідністю встановлені, підтверджені, вони можуть бути покладені в основу і
включені в мотивування вироку.

Кожна обставина, що пом’якшує та
обтяжує, не повинна розглядатися ізольовано, закон орієнтує суд на врахування
всіх обставин у їх сукупності, що і є підставою вибору судом конкретної міри
покарання. У такій сукупності одна обставина підкріплює другу, друга
нейтралізується, третя виступає як більш вагома, четверта — як менш вагома
тощо.

Важливе практичне значення при
урахуванні обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, має ситуація, коли
одна і та ж обставина, як ознака простого або кваліфікованого складу
конкретного злочину, водночас передбачена в диспозиції статті Особливої частини
і у статтях 66 або 67.

Так, у ст. 116 передбачена
відповідальність за вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що
раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання
або тяжкої образи з боку потерпілого. Така обставина і впливає на кваліфікацію
вбивства. Але в п. 7 ст. 66 ця ж обставина передбачена як така, що пом’якшує
покарання. Чи може суд, кваліфікуючи дії винного за ст. 116, водночас при
призначенні покарання визнати таке сильне душевне хвилювання, відповідно до п.
7 ст. 66, як обставину, що пом’якшує покарання? Або; чи може суд, визнаючи
особу винною у повторній крадіжці (ч. 2 ст. 185), водночас, при призначенні їй
покарання, визнати повторність, відповідно до п. 1 ст. 67, обставиною, що
обтяжує покарання? Практика при вирішенні цього питання довго була
суперечливою. Новий КК у ч. З ст. 66 і ч. 4 ст. 67 вирішив це питання
однозначно: якщо будь-яка з обставин, яка пом’якшує або обтяжує покарання, передбачена
в статті Особливої частини КК як ознака злочину, що впливає на його
кваліфікацію, суд не може ще раз врахувати її при призначенні покарання як
таку, що його пом’якшує або обтяжує. І це правильно. Адже, наприклад, врахувати
двічі — при кваліфікації злочину і при призначенні покарання — ту саму
обставину, що обтяжує, — це значить порушити відомий принцип права: non bis in
idem (не можна судити за те саме двічі).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ