2. Погашення судимості :: vuzlib.su

2. Погашення судимості :: vuzlib.su

91
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2. Погашення судимості

.

2. Погашення судимості

1. Погашення судимості — це
автоматичне її припинення при встановленні певних, передбачених законом умов.

Головним з них є невчинення особою
протягом строку судимості нового злочину.

Стаття 89 КК встановлює
диференційовані строки погашення судимості залежно від виду і строку покарання,
відбутого винним.

Так, відповідно до пунктів 1 і 2
ст.89 у осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (статті 75 і
79 КК), судимість погашається при сприятливому перебігу іспитового строку. Якщо
таким особам було призначено вироком суду додаткове покарання, строк якого
перевищує іспитовий строк, то судимість погашається після відбуття цього
додаткового покарання.

У деяких випадках судимість
погашається самим фактом відбуття покарання або звільнення від нього. Так,
згідно з пунктами 3 і 4 ст. 89 КК судимість погашається після відбуття таких
покарань, як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю (ст. 55 КК), службові обмеження для військовослужбовця (ст. 58 КК),
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62 КК) або з
моменту їх дострокового звільнення від цих видів покарань. Так само погашається
судимість у разі відбуття покарання військовослужбовцем на гауптвахті замість
арешту.

Стаття 89 КК передбачає також
погашення судимості перебігом встановленого в законі строку після відбуття
особою основного і додаткового покарання. Тривалість цих строків встановлюється
залежно від виду покарання і ступеня тяжкості вчиненого злочину. Так, п. 5
передбачає строк погашення судимості в один рік, якщо особи відбули покарання у
виді штрафу, громадських робіт, виправних робіт або арешту, а для осіб, які
відбули покарання у виді обмеження волі, строк погашення судимості дорівнює двом
рокам (п.6).

У пунктах 6-9 ст. 89 КК строки
погашення судимості диференціюються залежно від категорії злочинів (ст.12), до
яких належить вчинений засудженим злочин. Для злочинів невеликої тяжкості — два
роки; середньої тяжкості — три роки; тяжких — шість років; особливо тяжких —
вісім років.

Закінчення передбачених ст. 89 КК
строків судимості за умови, що перебіг строку не переривався вчиненням нового
злочину, дозволяє вважати особу такою, яка не має судимості, що є важливим
чинником реалізації прав людини.

2. У зв’язку з тим, що погашення
судимості пов’язується законом з перебігом певних строків, важливе значення
мають передбачені ст. 90 КК правила обчислення цих строків.

Частина 1 ст. 90 КК встановлює
загальне правило, відповідно до якого строки погашення судимості обчислюються з
дня відбуття основного і додаткового покарання. Так, якщо особу було засуджено
до чотирьох років позбавлення волі (основне покарання) і трьох років
позбавлення права обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю
(додаткове покарання), строк погашення судимості почне обчислюватися тільки
після відбуття додаткового покарання, тобто після закінчення семи років, тому
що тільки після цього строку особа буде вважатися такою, що відбула як основне,
так і додаткове покарання.

У деяких випадках строк погашення
судимості спливає одночасно з строком давності обвинувального вироку. Частина 2
ст. 90 КК спеціально передбачає таку ситуацію, вказуючи, що в строк погашення
судимості зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при
цьому давність виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано,
судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку (ст.80
КК).

У зв’язку з широким застосуванням
умовно-дострокового і дострокового звільнення від покарання, а також заміни
покарання більш м’яким, виникає питання, як обчислювати в цих випадках строк
погашення судимості: з моменту відбуття покарання, визначеного вироком суду, чи
з моменту звільнення. Закон вирішує і це питання. У ч. З ст. 90 КК встановлено:
якщо особу було достроково звільнено від відбування покарання, то строк
погашення судимості обчислюється, виходячи з фактично відбутого строку, але з
моменту звільнення від відбування покарання (основного і додаткового).
Відповідно до ч. 4 ст. 90, якщо невідбуту частину покарання було замінено більш
м’яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з моменту відбуття
більш м’якого покарання (основного і додаткового).

Якщо зазначені в ст. 90 КК строки
витікають без їх перерви вчиненням нового злочину, то особа вважається такою,
що не має судимості. Проте якщо особа, яка відбула покарання, до закінчення
строку погашення судимості знову вчинить злочин, то відповідно до ч. 5 ст. 90
КК строк погашення судимості переривається. У цьому разі він починає
обчислюватися заново (з самого початку) після фактичного відбуття покарання
(основного і додаткового) за останній злочин. Отже, з цього моменту будуть
одночасно текти два строки погашення судимості: за перший і другий злочини. Ці
строки обчислюються паралельно (не складаються і не поглинаються) і
закінчуються кожний самостійно, залежно від їх тривалості.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ