§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі :: vuzlib.su

§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі :: vuzlib.su

59
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

.

§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

Життя і діяльність Збройних Сил України побудовані на принципі повної
єдиноначальності командирів і начальників. Суть єдиноначальності полягає в
зосередженні у командира всіх функцій управління ввіреним підрозділом. Він
повністю відповідає за бойову підготовку, військову дисципліну, стан озброєння,
бойової техніки, транспорту, матеріально-побутове і медичне забезпечення
військової частини.

Безпосереднім об’єктом цієї групи злочинів є порядок підлеглості і
військової честі.

Непокора (ст. 402). Непокора — це відкрита відмова виконати наказ
начальника, а також інше умисне невиконання наказу.

З об’єктивної сторони цей злочин вчиняється шляхом відкритої відмови
виконати наказ начальника (непокора) або іншого умисного невиконання наказу.

Наказ — обов’язкова для виконання вимога начальника про вчинення або
невчинення підлеглим певних дій по службі. Він може бути звернений до одного
або до групи військовослужбовців і має мету — досягнення конкретного результату
(зробити щось, не робити чогось). Наказ може бути відданий усно, письмово або іншим
способом, переданий підлеглому безпосередньо або через інших осіб, у тому числі
по телефону, телеграфу, радіозв’язку тощо. З деяких питань служби встановлена
тільки письмова форма віддання наказів (наприклад, з питань витрати грошових
коштів).

Невиконання інструкцій, що визначають порядок діяльності військових
службових осіб, або недотримання тією або іншою групою військовослужбовців
загальних вимог військової служби, що містяться у військових статутах, утворює
ознаки інших військових злочинів (наприклад, порушення статутних правил
вартової та інших військових служб — статті 418, 419, 420, 421 тощо).

Начальник — це особа, якій постійно або тимчасово підлеглі інші
військовослужбовці. Начальники розрізняються за службовим положенням і за
військовим званням. Начальники, яким військовослужбовці підпорядковані за
службою, є прямими начальниками для цих військовослужбовців. Найближчий до
підлеглого прямий начальник є безпосереднім начальником. За військовими
званнями начальниками є, наприклад, сержанти і старшини — для рядових і
матросів однієї з ними військової частини; молодші офіцери (до капітана
включно) — для всіх сержантів, старшин, рядових і матросів. Поняттям
невиконання наказу начальника охоплюються: а) невиконання дій, зазначених у
наказі; б) вчинення дій, заборонених наказом; в) неналежне виконання наказу,
тобто відступ від його розпоряджень про час, місце і характер дій, що
вчиняються.

Відмова виконати наказ начальника вважається відкритою, коли підлеглий,
отримавши наказ, в категоричній формі заявляє чи іншим чином демонструє, що він
наказ виконувати не буде. Відмова від виконання наказу може бути публічною або
заявленою начальнику віч-на-віч, виражена начальнику безпосередньо або особі,
яка передала наказ від його імені.

Інше умисне невиконання наказу полягає у тому, що підлеглим наказ начебто
приймається до виконання, але насправді умисно не виконується. Непокора
вважається закінченою з моменту відмови виконати наказ або з того часу, коли
військовослужбовець, який мав можливість виконати наказ, не зробив цього,
незалежно від наслідків, що настали.

Суб’єктивна сторона непокори полягає в прямому умислі.

Суб’єкт цього злочину — військовослужбовець, за службовим положенням або
військовим званням постійно або тимчасово підлеглий начальнику, який віддав наказ.

Кваліфікуючими ознаками непокори є вчинення її групою осіб, тобто двома або
більше військовослужбовцями, які діють як співви-конавці, або спричинення
тяжких наслідків (ч. 2), а також вчинення в умовах воєнного стану чи в бойовій
обстановці (ч. 3).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 402 — службове обмеження на строк до двох
років або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або
позбавлення волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 402 — позбавлення волі на
строк від трьох до семи років; за ч. З ст. 402 — позбавлення волі на строк від
п’яти до десяти років.

Невиконання наказу (ст. 403). Цей злочин утвориться, якщо невиконання
наказу вчинене за відсутності ознак, зазначених у ч. 1 ст. 402, якщо воно
спричинило тяжкі наслідки.

Об’єктивна сторона цього злочину характеризується тими самими ознаками, що
і при непокорі, за винятком того, що потрібне настання тяжких наслідків
(наприклад, зрив тих або інших заходів щодо забезпечення постійної бойової
готовності підрозділу, частини, корабля).

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується необережністю у вигляді
злочинної недбалості або злочинної самовпевненості, що є результатом
легковажного розрахунку, неправильного розуміння наказу, забудькуватості тощо.

Кваліфікуючою ознакою цього злочину є його вчинення в умовах воєнного стану
чи в бойовій обстановці (ч. 2).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 403 — службове обмеження на строк до двох
років або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або
позбавлення волі на строк до двох років; за ч. 2 ст. 403 — позбавлення волі на
строк від трьох до семи років.

Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків
(ст. 404). Додатковий факультативний об’єкт цього злочину: життя, здоров’я,
тілесна недоторканність зазначених осіб, оскільки опір або примушування може
супроводжуватися насиллям над особою.

Об’єктивна сторона цього злочину полягає в опорі начальникові, а також
іншій особі, яка виконує покладені на неї обов’язки з військової служби, або
примушування їх до порушення цих обов’язків.

Опір — це перешкоджання начальникові або іншій особі виконувати покладені
на неї обов’язки з військової служби. При опорі винний намагається не допустити
виконання начальником або іншою особою службових обов’язків, не дати йому можливості
діяти в даній конкретній ситуації відповідно до закону, вимог військових
статутів або наказу начальника.

Під примушуванням розуміються дії, спрямовані на те, щоб примусити
начальника чи іншу особу порушити обов’язок з військової служби, тобто вчинити
незаконні дії в інтересах того, хто примушує, або діяти всупереч інтересам
служби. Примушування передбачає наявність конкретної незаконної вимоги до
зазначених осіб. Фізичне або психічне насильство (погроза) щодо начальника на
грунті невдоволення його службовою діяльністю, але без наявності конкретних
вимог може спричиняти за собою відповідальність за ст. 405.

Інші особи, які виконують покладені на них обов’язки з військової служби —
військовослужбовці, які входять до складу нарядів гарнізонної, внутрішньої та
інших спеціальних служб, або виконують статутні вимоги чи конкретні обов’язки
на підставі наказу начальника.

В Злочин вважається закінченим з моменту опору або примушування, незалежно
від досягнення винним своїх цілей.

Суб’єктивна сторона цього злочину — тільки прямий умисел.

Кваліфікуючі ознаки цього злочину: вчинення його групою осіб або із
застосуванням зброї, або такі, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2); в умовах
воєнного стану чи в бойовій обстановці (ч. 3); пов’язане з умисним вбивством
начальника або іншої особи, яка виконує обов’язки з військової служби (ч. 4).

Під зброєю слід розуміти предмети, спеціально призначені для ураження живої
цілі, — це штатна армійська зброя (пістолет, автомат, багнет-ніж тощо), а також
інша вогнепальна або холодна зброя як заводська, так і саморобна. Застосування
зброї означає фактичне її використання для фізичного або психічного насильства
над потерпілим.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 404 — службове обмеження на строк до двох
років або тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або
позбавлення волі на строк від двох до п’яти років; за ч. 2 ст. 404 —
позбавлення волі на строк від трьох до восьми років; за ч. З ст. 404 —
позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років; за ч. 4 ст. 404 —
позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне
позбавлення волі.

Погроза або насильство щодо начальника (ст. 405). Злочин полягає в погрозі
вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові або
знищенням чи пошкодженням його майна у зв’язку з виконанням ним обов’язків з
військової служби.

Додатковим безпосереднім об’єктом цього злочину виступає особиста безпека і
здоров’я начальника.

Об’єктивна сторона цього злочину: за ч. 1 ст. 405 полягає у погрозі, тобто
залякуванні начальника вбивством, заподіянням йому тілесних ушкоджень,
нанесенням побоїв, знищенням чи пошкодженням майна; за ч. 2 ст. 405 —
заподіянні тілесних ушкоджень, побоїв або вчиненні інших насильних дій щодо
начальника у зв’язку з виконанням ним обов’язків з військової служби.

Для поняття погрози необов’язково, щоб винний дійсно мав умисел вчинити
насильство над начальником. У більшості випадків підлеглий намагається лише
залякати начальника, щоб вплинути на його службову діяльність. Погроза повинна
бути реальною, мати об’єктивну властивість залякати начальника. Погроза може
бути висловлена усно, в письмовому вигляді, жестом, безпосередньо начальнику
або через третю особу, під час несення служби і поза нею. Погроза завжди
висловлюється у зв’язку з виконанням начальником своїх службових обов’язків.

Суб’єктивна сторона цього злочину полягає в прямому умислі, що поєднаний з
метою вплинути на службову діяльність начальника. Мотивом може бути
невдоволення службовою діяльністю начальника або помста за цю діяльність.

Суб’єкт цього злочину — військовослужбовець, за службовим положенням або за
військовим званням підлеглий особі, якій погрожує.

Кваліфікуючі ознаки цього злочину: вчинення його групою осіб, або із застосуванням
зброї, або в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці (ч. 3).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 405 — тримання у дисциплінарному
батальйоні на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк; за
ч. 2 ст. 405 — позбавлення волі на строк від двох до семи років; за ч. З ст.
405 — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за
відсутності відносин підлеглості (ст. 406). Додатковим безпосереднім об’єктом
цього злочину є тілесна недоторканність, честь та гідність військовослужбовця,
його здоров’я.

З об’єктивної сторони цей злочин характеризується порушенням
військовослужбовцем статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за
відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв чи
вчиненні іншого насильства.

Під іншим насильством слід розуміти застосування фізичного насильства або
погрози його застосування з метою примусити військовослужбовця надати послуги
особистого характеру, виконувати за винного окремі обов’язки військової служби,
передати винному окремі предмети військового обмундирування і спорядження,
змінити ставлення до служби і товаришів тощо, а також вчинення винним дій, що
принижують і ображають честь та гідність військовослужбовця. Зазначені дії
повинні бути пов’язані з порушенням військової служби і військового порядку; у
разі вчинення їх на грунті особистих взаємовідносин передбачається
відповідальність за злочини проти людини.

Злочин вважається закінченим з моменту завдання побоїв чи вчинення іншого
насильства.

Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується виною у формі прямого
умислу.

Суб’єкт цього злочину — військовослужбовець, який не знаходиться у
відносинах підлеглості з потерпілим.

Кваліфікуючі ознаки цього злочину: вчинення його щодо кількох осіб або
заподіяння легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а також таке, що
має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем (ч. 2); вчинення
групою осіб або із застосуванням зброї, або таке, що спричинило тяжкі наслідки
(ч. 3). Щодо наслідків досить встановити необережну вину.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 406 — арешт на строк до шести місяців або
тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавлення
волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 406 — тримання у дисциплінарному
батальйоні на строк до двох років або позбавлення волі на строк від двох до
п’яти років; за ч. З ст. 406 — позбавлення волі на строк від трьох до десяти
років.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ