§ 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової таємниці :: vuzlib.su

§ 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової таємниці :: vuzlib.su

71
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової
таємниці

.

§ 7. Злочини проти встановленого , порядку збереження військової таємниці

Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну
таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості (ст.
422). Безпосереднім об’єктом злочину є встановлений порядок збереження
державної і військової таємниці.

Об’єктивна сторона цього злочину може складатися з таких ознак:
розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю,
за відсутності ознак державної влади (ч. 1); втрата документів або матеріалів,
що становлять таку саму таємницю (ч. 2).

Державною таємницею є найважливіші відомості військового, економічного та
іншого характеру, що мають важливе значення для оборонних та інших державних
інтересів і спеціально охороняються державою.

Під розголошенням відомостей військового характеру, що становлять державну
таємницю, слід розуміти протиправний їх розголос, внаслідок чого вони стали
надбанням хоча б однієї сторонньої особи. Розголос цих відомостей може полягати
як в усному, так і в письмовому їх повідомленні, а також у показі або передачі
документів і матеріалів, що становлять державну таємницю. Способи розголошення
для даного складу значення не мають. Злочин вважається закінченим з моменту,
коли відомості стали відомі іншій особі.

Під втратою документів або матеріалів, що містять відомості військового
характеру, які становлять державну таємницю, а також предметів, відомості про
які становлять державну таємницю, слід розуміти вчинення діяння, при якому
внаслідок порушення військовослужбовцем встановлених правил поводження із
ввіреними йому документами (матеріалами, предметами) вони, всупереч волі
винного, виходять з його володіння і стають надбанням третьої особи.

З суб’єктивної сторони розголошення відомостей військового характеру, що
становлять державну таємницю і порушення встановлених правил поводження із
документами, матеріалами або предметами може бути вчинено як умисно, так і
через необережність, щодо тяжких наслідків (ч. З ст. 422) — вина лише
необережна.

Суб’єктом розголошення відомостей військового характеру, що становлять
державну таємницю, може бути будь-який військовослужбовець, якому відомі ці
відомості; втрати документів — військовослужбовці, яким були довірені по службі
ці документи (матеріали, предмети).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 422 — позбавлення волі на строк від двох
до п’яти років; за ч. 2 ст 422 — позбавлення волі на строк від двох до п’яти
років; за ч. З ст. 422 — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ