§ 8. Соціальні відпустки :: vuzlib.su

§ 8. Соціальні відпустки :: vuzlib.su

6
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 8. Соціальні відпустки

.

§ 8. Соціальні відпустки

Визнаючи за жінкою не тільки роль
трудівниці, а й її соціальну материнську роль, Українська держава на доповнення
загальних правових норм надає жінкам додаткові права, що створюють реальну
можливість поєднувати виробничу роботу з материнством.

Соціальні норми права враховують
анатомо-фізіологічні особливості організму жінок з метою його захисту і
обумовлену цими особливостями соціальну роль жінки по народженню дітей та
догляду за малодітними дітьми. Створення таких норм є необхідним не лише для
жінок, а й соціальне необхідним для суспільства, зацікавленого у вихованні
здорового молодого покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних сил.

До числа заходів, що забезпечують
жінкам можливість поєднувати материнство з виробничою працею, є надання
оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам та матерям, які мають
дітей.

На підставі медичного висновку
жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
тривалістю до пологів — 70 календарних днів, після пологів — 56 календарних
днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі
ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Жінкам, які усиновили новонароджених
дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення
тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів -при усиновленні двох і
більше дітей).

Після закінчення відпустки у зв’язку
з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Підприємство за рахунок власних
коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без
збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Ця
відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини,
бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або
особою, яка усиновила чи взяла дитину під опіку.

За бажанням жінки або осіб, які
здійснюють догляд за дитиною, у період перебування у відпустці вони можуть
працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними
зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за
дитиною.

Жінці, яка працює і має двох і
більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно
надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю п’ять календарних днів без
урахування вихідних. Жінці, яка усиновила дитину, батькові, який виховує дитину
без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, ця відпустка надається на
цих же умовах.

Тривалість відпустки у зв’язку з
вагітністю і пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів
(140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та в разі
ускладнення пологів).

До відпустки у зв’язку з вагітністю
і пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки
приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному
робочому році.

Відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, які фактично
здійснюватимуть догляд за дитиною, повністю або частково в межах встановленого
періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого
ним органу.

Особам, які фактично здійснюють
догляд, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
надається на підставі довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини
про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки, і
виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).

Відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває
на державному утриманні.

Додаткові відпустки жінкам, які
мають дітей, надаються понад щорічні відпустки.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ