§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність :: vuzlib.su

§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність :: vuzlib.su

13
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Підвищена матеріальна відповідальність

.

§ 5. Підвищена матеріальна
відповідальність

Досить часто трапляються випадки,
коли фактична шкода в разі нестачі чи зіпсуття цінностей значно перевищує їх
номінальну вартість. Тому ст. 135 КЗпП передбачається підвищена матеріальна
відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну майну
підприємства, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Така відповідальність встановлена
Законом України від 6 червня 1995 р. за шкоду, заподіяну підприємству
працівниками, які виконують операції, пов’язані із закупівлею, продажем,
перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням,
обробкою або використанням у процесі виробництва дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та
матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння, а також валютні операції, і які є винними у розкраданні, знищенні
(псуванні), недостачі або наднормативних їх витратах (крім витрат, що сталися у
зв’язку з непередбаченими порушеннями технологічного процесу, якщо вони
допущені внаслідок недбалості у роботі, порушення спеціальних правил, інструкцій).

При нестачі дорогоцінних металів:
золота, срібла, платини та інших металів платинової групи (родій, іридій,
осмій, рутеній, паладій) відповідальність настає у подвійному розмірі вартості
цих металів у чистому вигляді за відпускними цінами, що діють на день виявлення
завданих збитків.

При нестачі дорогоцінного каміння:
природних алмазів, смарагдів, рубінів, сапфірів, а також органогенних утворень
(перли і бурштин), необроблених та оброблених (крім огранованих),
відповідальність настає у подвійному розмірі їх вартості за відпускними цінами,
що діють на день виявлення завданих збитків.

При нестачі огранованого
дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів, виготовлених з
використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, відповідальність
настає у потрійному розмірі їх вартості за відпускними цінами, що діють на день
виявлення завданих збитків.

При нестачі алмазних інструментів і
алмазних порошків з природних алмазів матеріальна відповідальність настає у
подвійному розмірі їх вартості за відпускними цінами, що діють на день
виявлення завданих збитків.

Нестача музейних експонатів, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, може викликати матеріальну
відповідальність за оцінкою, проведеною експертами з урахуванням
історико-художньої цінності експонату і розміру відшкодування збитків,
визначених відповідно у подвійному розмірі їх вартості.

Нестача іноземної валюти, а також
платіжних документів та інших цінних паперів в іноземній валюті викликає
матеріальну відповідальність у сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості)
зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним
курсом Національного банку України на день виявлення завданих збитків.

Заборгованість працівників
підприємства у разі неповернення у встановлений термін авансу, виданого в
іноземній валюті на службове відрядження або господарські потреби, та в інших
випадках нездачі іноземної валюти, одержаної у підзвіт, викликає матеріальну
відповідальність у сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних
цінностей, перерахованій на день погашення заборгованості.

Доказом того, що матеріальна
відповідальність у зазначених вище випадках є підвищеною, може бути ст. З
Закону України від 6 червня 1995 p., якою передбачено, що стягнені з
працівників суми спрямовуються на відшкодування збитків, завданих підприємству.
Решта суми перераховується до Державного бюджету України. Це ж передбачено і
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 34.

Постановою Кабінету Міністрів
України від 22 січня 1996 р. № 116 встановлено, що вартість вузлів, деталей,
напівфабрикатів та іншої продукції, що виготовляється підприємствами для
внутрішньовиробничих потреб, а також вартість продукції, виробництво якої не
закінчено, визначається виходячи із собівартості її виробництва з нарахуванням
середньої по підприємству норми прибутку на цю продукцію із застосуванням
коефіцієнта 2.

Вартість спирту етилового питного,
спирту етилового ректифікованого, спирту етилового сирцю, спирту, що
використовується для виготовлення вин, шампанського, коньяків оброблених,
спирту коньячного, соків спиртових, зброджено-спиртових настоїв визначається
виходячи з оптової ціни підприємства-виробника з урахуванням акцизного збору
(за встановленими ставками) та податку на додану вартість. До визначеної таким
чином ціни застосовується коефіцієнт 3.

Вартість плодово-ягідних соків,
консервованих з використанням сірчаного ангідриду або бензокислого натрію,
визначається виходячи з оптових цін підприємства-виробника і податку на додану
вартість із застосуванням коефіцієнта 2.

У разі розкрадання чи загибелі
тварин сума збитків визначається за закупівельними цінами, які склалися на
момент відшкодування збитків, із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Продовольчі товари, роздрібні ціни
на які дотуються, оцінюються з додаванням до роздрібних цін суми дотацій.

Розмір збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) бланків цінних паперів та документів суворого
обліку обчислюється із застосуванням коефіцієнта:

5 — до номінальної вартості,
зазначеної на бланках цінних паперів та документів суворого обліку, або
вартості документів суворого обліку, встановленої законодавством;

50 — до вартості придбання
(виготовлення) бланків цінних паперів та документів суворого обліку, на яких не
зазначена номінальна вартість або вартість яких не встановлена.

У разі розкрадання, нестачі,
знищення (псування) матеріальних цінностей, що підлягають списанню на видатки у
міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію (в установах, які утримуються
за рахунок бюджетних коштів, — у міру їх придбання) та обліковуються лише у
кількісному виразі, розмір збитків визначається виходячи з ринкових цін на
аналогічні матеріальні цінності, зменшених пропорційно фактичному зносу, але не
нижче ніж на 50 відсотків ринкової ціни.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ