1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. :: vuzlib.su

1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. :: vuzlib.su

22
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки.

.

1. Поняття торгового права,
торговельної діяльності та їх ознаки.

Торгове право – це галузь права, яка
регулює торговельну діяльність та пов’язані з нею відносини в сфері товарного
обігу.

Поняття торговельної діяльності
дають Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”
та Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок заняття торговельною
діяльністю та правила торгового обслуговування населення “ згідно яких:

Торговельна діяльність – це
ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню
купівля і продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

До торговельної діяльності
відноситься роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торгово-виробничій
(громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові засоби та з
використанням кредитних карток.

До інших видів діяльностей, які
безпосередньо не відносяться до здійснення операцій по передачі права власності
на товар, але які регулюються нормами торгового права відносяться операцію по
транспортуванню, зберіганню, рекламі товару, захисту прав споживачів та деякі
інші операції, які обслуговують торгівлю.

Тобто торгове право регулює два види
суспільних відносин:

відносини по безпосередньому
здійсненню угод купівлі-продажу товару;

відносини, які обслуговують
здійснення угод купівлі-продажу та захисту прав споживачів.

Враховуючи те, що торговельна
діяльність є різновидом підприємницької діяльності і відноситься до сфери
надання послуг, то вона має основні ознаки цієї діяльності:

Ініціативність – підприємець вишукує
можливості максимального використання обмежених ресурсів та їх ефективного
використання на практиці.

Самостійність – підприємець сам
вирішує яким товаром здійснювати торгівлю, в яких об’ємах та
організаційно-правових формах і сам несе відповідальність за результати своєї
діяльності. Торговельна діяльність здійснюється на власний ризик.

Систематичність – згідно Декрету КМУ
”Про податок на промисел”, системою, як правило, вважається здійснення продажу
вироблених або придбаних товарів більше ніж чотири рази на протязі календарного
року ( виключення: продукція тваринництва та рослинництва, вироблена на
особистій присадибній ділянці; особи, які придбали патент на промисел; особи, в
діях яких є ознаки адміністративного правопорушення або злочину; при продажу
автотранспорту).

Торговельна діяльність може
здійснюватися тільки фізичними та юридичними особами, які зареєстровані як
суб’єкти підприємницької діяльності.

Торговельна діяльність здійснюється
з метою отримання прибутку.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ