2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність. :: vuzlib.su

2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність. :: vuzlib.su

9
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність.

.

2. Торгівля, промисел і торговельна
діяльність.

Торгівля – це будь-які операції, що
здійснюються за договором купівлі-продажу, міни, поставки та іншими
цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на
товари. (Закон України “Про ліцензування окремих видів господарської
діяльності”).

Торгівлею мають право займатися не
тільки підприємці. Так, згідно п.5 Правил торгівлі на ринках “торгівлю на
ринках мають право здійснювати громадяни, громадяни підприємці,
сільськогосподарські та інші підприємства, торгово–закупівельні підприємства
(надалі – Продавці)”. Тобто, торгівлею без реєстрації як суб’єкти
підприємницької діяльності і без сплати податку на промисел мають право
займатися фізичні особи:

які продають вирощену у особистому
підсобному господарстві, на присадибних, дачних та садових ділянках продукцію
рослинництва, тваринництва, як у живому виді, так і продукцію їх забою та у
вигляді первинної переробки, а також продукцію власного бджільництва;

які здають вторинну сировину;

за відчуження майна, яке їм належить
за правом приватної власності, за нотаріальне затвердження якого сплачено державне
мито.

Торгівлею у вигляді промислу мають
право займатися фізичні особи, які не зареєстровані як суб’єкти підприємницької
діяльності і здійснюють не систематичну, не більше чотирьох разів на рік,
продаж виробленого і придбаного товару та сплачують податок на промисел, тобто
придбали разовий торговий патент від 3 до 7 календарних днів (Декрет КМУ “Про
податок на промисел” від 17.03.93 р.).

Торговельною діяльністю мають право
займатися фізичні та юридичні особи, які зареєстровані як суб’єкти
підприємницької діяльності і у випадках, передбачених законами, отримали
ліцензії та торговий патент і здійснюють систематичну купівлю-продаж товару.

Не мають право займатися
торговельною діяльністю:

фізичні особи, які не зареєстровані
як суб’єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи, статутними документами
яких цей вид діяльності не передбачений.

фізичні особи, яким Законами України
“Про підприємництво”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про статус
суддів”, “Про боротьбу з корупцією” та ін. – цей вид діяльності забороняється
(народні депутати, військовослужбовці, державні службовці та ін.).

юридичні особи, які працюють у сфері
банківської діяльності.

Окремими видами торговельної
діяльності мають право займатися тільки суб’єкти, які отримали ліцензію
(торгівля горілчаними та тютюновими виробами, вогнепальною зброєю, лікарськими
препаратами та ін.).

Окремі види торговельної діяльності
мають право здійснювати тільки спеціальні суб’єкти. Так, діяльність по випуску
та обігу цінних паперів мають право здійснювати тільки банки або акціонерні
товариства для яких це є виключним видом діяльності.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ