5.Джерела торгового права. :: vuzlib.su

5.Джерела торгового права. :: vuzlib.su

25
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.Джерела торгового права.

.

5.Джерела торгового права.

Джерелами торгового права визнаються
нормативно-правові акти, які регулюють торгову діяльність. специфікою джерел
торгового права є відсутність єдиного кодифікованого акту.

До джерел торгового права
відносяться:

Конституція України.

СТАТТЯ 42. “Кожен має право на
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава захищає права
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів
послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів”.

Закони України:

“Про захист прав споживачів”, “Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про
рекламу”, “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”,
“Про податок на додану вартість”, Цивільний кодекс України та ін.

Укази Президента України :

“Про Сорочинський ярмарок”, “Про
комерціалізацію державної торгівля та громадського харчування” та ін.

Постанови Кабінету Міністрів
України:

“Про порядок заняття торговою
діяльністю та Правила торгового обслуговування населення”, “Про порядок
технічного обслуговування та заміни технічно складних побутових товарів” та ін.

Накази та інструкції центральних
органів виконавчої влади України:

Колишнього Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків України, Міністерства економіки, Державної податкової
адміністрації, Державного комітету стандартизації, сертифікації та метрології,
Державної санітарно-епідеміологічної служби та ін.

Рішення органів місцевої державної влади:

“Про роботу ринків в м. Суми” та ін.

Постанови пленуму Верховного Суду
України:

“Про практику розгляду цивільних
справ за позовами про захист прав споживачів”, “Про судову практику по справам
про відшкодування моральної шкоди” та ін.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ