2. Порядок придбання та використання торгового патенту. :: vuzlib.su

2. Порядок придбання та використання торгового патенту. :: vuzlib.su

29
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2. Порядок придбання та використання торгового патенту.

.

2. Порядок придбання та використання
торгового патенту.

Торговий патент видається за плату
суб’єктами торговельної діяльності державними податковими органами за
місцезнаходженням пункту продажу товару, а ті, що здійснюють торгівлю через
пересувну мережу – за місцем реєстрації.

Підставою для придбання торгового
патенту є заявка, в якій повинні містити такі реквізити:

найменування суб’єкту
підприємницької діяльності;

юридична адреса суб’єкта
підприємницької діяльності;

для структурного підрозділу –
довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного підрозділу;

вид діяльності;

найменування документу про сплату
вартості торгового патенту.

Вартість торгового патенту
встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження
пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту на
календарний місяць встановлюється у межах таких граничних рівнів:

на території міста Києва, обласних
центрів – від 60 до 320 гривень;

на території міста Севастополя, міст
обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів – від зо
до 160 гривень;

на території інших населених пунктів
– до 80 гривень.

Термін дії торгового патенту на
здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Торговий патент повинен бути
розміщений :

на фронтальній вітрині магазину, а у
разі відсутності — біля касового апарату;

на фронтальній вітрині малої
архітектурної форми;

на табличці – для автомагазинів,
розвозок та інших видів пересувної торговельної мережі, а також для лотків,
прилавків та інших видів торгових точок.

Торговий патент має бути відкритим і
доступним для огляду. Торговий патент є чинним на території органу, який
здійснив реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено
місцезнаходження торгової точки. Передача торгового патенту іншому суб’єкту або
структурному підрозділу не дозволяється.

Торговий патент, виданий для
здійснення пересувної торгівлі, дійсний на території України.

Податок на прибуток суб’єкта
підприємницької діяльності, який підлягає сплаті до бюджету, зменшується на
вартість придбаних торгових патентів.

Ліцензування торговельної
діяльності.

Ліцензія – це офіційний документ
дозвільного характеру, який дає право на заняття певними видами господарської
діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.

В Україні торговельна діяльність,
яка підлягає ліцензуванню регулюється Законами: “Про ліцензування певних видів
господарської діяльності” від 1.06.2000 р.та «Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами» в тому числі торгівля:

вогнепальною зброєю та набоями до
неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібром більше 4,5 міліметрів та швидкістю польоту кулі більше 100 метрів за секунду;

виробами із дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння;

лікарськими засобами;

ветеринарними медикаментами та
препаратами;

пестицидами та агрохімікатами;

спеціальними засобами самооборони,
які заряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;

алкогольними напоями;

тютюновими виробами.

Для отримання ліцензії, суб’єкт
підприємницької діяльності повинен звернутися з письмовою заявою встановленого
зразку до органу ліцензування. Перелік таких органів затверджений Кабінетом
Міністрів України Постановою від 14.11.2000 року. Так, ліцензії на здійснення
торговельної діяльності у межах своїх повноважень мають право видавати: МВС,
Мінфін, Державні департаменти ветеринарної медицини, з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських засобів, з питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів. Ліцензії видані
центральним органами виконавчої влади дійсні на усій території України, а
видані місцевими органами влади – на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці.

Орган ліцензування приймає рішення
про видачу ліцензії або про відмову в її видачі в термін не пізніше десяти
робочих днів з дня отримання заяви про видачу ліцензії, копії свідоцтва про державну
реєстрацію та інших документів, які додаються до заяви. Перелік таких
документів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Так, наприклад, для отримання
ліцензії на реалізацію медикаментів необхідно додатково представити такі
документи:

документ на право власності або
договір на оренду приміщення;

санітарний паспорт аптеки, виданий
держсанепідемнаглядом;

договір з контрольно-аналітичною
лабораторією про державний контроль за якістю медикаментів, їх зберіганням та
реалізацією;

нотаріально засвідчене свідоцтво
органу статистики;

договір на обслуговування аптеки
провізором;

нотаріально завірені копії
документів, які підтверджують рівень освіти та кваліфікацію спеціаліста, а
також копії трудових книжок;

згоду місцевого органу державної
влади на створення аптечного закладу;

згоду обласного (міського)
управління охорони здоров’я на отримання ліцензії.

Підставою для прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність відомостей у
представлених документах;

невідповідність заявника згідно поданих
документів ліцензійним умовам для даного виду діяльності.

Термін дії ліцензії на проведенні
певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів
України але не менше ніж на три роки. Разом з тим, згідно Закону України “Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” в редакції від
21.01.2001 року (ст.15) ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та
тютюновими виробами видається на один рік і підлягає обов’язковій реєстрації у
податкових органах.

Для кожної філії та окремого
підрозділу видаються зареєстровані копії ліцензії. Передача ліцензії іншій
фізичній або юридичній особі не дозволяється.

За видачу ліцензії береться плата,
розмір якої всиновлюється Кабінетом Міністрів України. Так, річна плата за
ліцензію видану центральним органом виконавчої влади становить 20
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, місцевими органами виконавчої
влади – 15. але для здійснення окремих видів діяльності встановлено інші
розмірі плати за ліцензію. Так, на роздрібну торгівлю алкогольними напоями вона
складає 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а тютюновими виробами
–150 за кожне місце торгівлі ( Постанова КМУ №1755 від 29.112000) ( а в Законі
України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, алкогольними та тютюновими виробами” в редакції від
11.01.2001 року – 100 та 50 НМДГ).

Ліцензія видається в термін трьох
днів після отримання документа про сплату за ліцензію.

Ліцензія може бути анульована у разі
ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності, смерті фізичної особи,
порушення ліцензійних умов та в деяких інших випадках.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ