Додаток 4. :: vuzlib.su

Додаток 4. :: vuzlib.su

8
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Додаток 4.

.

Додаток 4.

КНИГА

обліку доходів і витрат суб’єкта
малого підприємства – юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності

на 200_/200_рік

Державна податкова адміністрація
(інспекція)_____________________

Суб’єкт малого підприємництва –

юридична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

                                     

                         (назва)
* * * * * * * * * *

                                     

(адреса, телефон)

Номери розрахункових (поточних) та
інших рахунків, відкритих в установах
банків______________________________________________

№ з/п

Дата та номер банківського або
касового документа

Сума виручки від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) грн.

Сума виручки від реалізації
основних фондів, грн.

Позареалізаційні доходи та виручка
від іншої реалізації, грн.

Загальна сума виручки та
позареалізаційних доходів, грн. (гр.3+4+5)

Загальна сума витрат, здійснених у
зв’язку з веденням господарської діяльності, грн.

1

2

3

4

5

6

7

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ