НОРМАТИВНІ АКТИ :: vuzlib.su

НОРМАТИВНІ АКТИ :: vuzlib.su

12
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


НОРМАТИВНІ АКТИ

.

НОРМАТИВНІ АКТИ

Конституція України. Прийнята на
п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

Закон України „Про підприємництво”
від 7.02.91

Закон України „Про захист прав
споживачів” від 12.05.91

Закон України „Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.94

Закон України „Про ліцензування
певних видів господарської діяльності” від 1.06.2000

Закон України „Про патентування
деяких  видів підприємницької діяльності” від 23.03.96

Закон України „Про захист від
недобросовісної конкуренції” від 7.07.96

Закон України „Про рекламу” від
3.07.96

Закон України „Про якість та безпеку
харчових продуктів та продовольчої сировини” від 23.12.97

Закон України „Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг” від 21.09.2000

Закон України „Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами” від 19.12.95

Закон України „Про державну
підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000

Закон України „Про стандартизацію”
від 17.05.01

Указ Президента України „Про
спрощену систему оподаткування, обліку та  звітності суб’єктів малого
підприємництва” від 02.07.98 в редакції від 28.06.99

Декрет КМУ від 10.05.93 „Про
стандартизацію та сертифікацію”

Порядок заняття торговельною
діяльністю та правила торгового обслуговування населення. Затверджено
постановою КМУ №108 від 8.02.95

Положення про порядок ліцензування
підприємницької діяльності. Затверджено постановою КМУ від 3.07.98

Положення про державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності. Затверджено постановою КМУ №740 від
25.05.98

Порядок гарантійного обслуговування
та гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Затверджено постановою
КМУ №251 від 22.02.99

Перелік окремих форм та умов
проведення діяльності в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким
дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів
розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книжок обліку
розрахункових операцій. Затверджений постановою КМУ №1336 від 23.08.2000

Про затвердження Порядку ведення
книги доходів та витрат. Затверджено постановою КМУ №1269 від 26.09.01

Типові правила розміщення малих
архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності. Затверджені
наказом Держкомбуду, архітектури та житлової політики України №227 від
13.10.2000

Перелік продукції, яка підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Держкомстату України
№95 30.06.93

Інструкція про прибутковий податок з
громадян, затверджена наказом ДПІ України №12 від 21.04.93

Правила роботи дрібно роздрібної
мережі. Затверджено наказом МЗЕЗторгу України №369 від 8.07.96

Інструкція „Про порядок визначення
роздрібних цін на товари народного споживання на підприємствах торгівлі та громадського
харчування”. Затверджена наказом МЗЕЗторгу  України №2 від 4.01.97

Порядок ведення Книги обліку доходів
та видатків суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, який застосовує
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Затверджено наказом ДПА
№477 від 13.10.98 в редакції від 12.10.99

Порядок видачі свідоцтва про сплату
єдиного податку. Затверджено наказом ДПА №599 від 29.10.99

Правила торгівлі на ринках.
Затверджено наказом Мінекономіки, МВС, ДПА, Держкомстандартизації, метрології
та сертифікації України №57/188/84/105 від 26.02.02

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ