:: vuzlib.su
; , . (, 55:6)


.

1. . ....,1986 .

2. . .. .. .,1989 .

3. . .. . .,1990.

4. . . , 1992 .

5. . .. .. . ., "",1992 .

6. . .. . .1995.

7. ( . ) ., , 1995.

8. , ., , 1997.

.

 
 
 
polkaknig@narod.ru 2005-2006 .