ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ :: vuzlib.su
Ищите Господа когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

.

ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

A verbis legis non est recedendum - від слів закону не можна відступати.

Actio criminalis - кримінальний позов, позов із злочину.

Actus non facit ream, nisi mens sit rea - дія не робить винним, якщо не винен розум.

Actus perfectus casu superveniente tollitur - правова дія, яка завершилась, не скасовується жодною наступною дією.

Ad bar ram - на лаві захисту.

Ad defendendum - захищати заради захисту.

Ad legem - за законом.

Aequior est disposito legis quam ho minis - закон вирішує більш справедливо, ніж людина.

Aequum et bonum est lex legum - справедливість і благо - закон законів.

Affirimanti, поц neganti, incumbit probatio - тягар доведення лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечує.

Alibi - в іншому місці (не там, де було вчинено злочин).

Alienus dolus nocere alteri debet - чужий злий умисел не повинен шкодити іншій особі.

Animo felonico - зі злочинним наміром.

Animus injuriandi - злочинний умисел.

Arma in armatos jura sinunt - закони дозволяють використовувати зброю проти тих, хто озброєний.

Calumnia - неправдиве звинувачення, наклеп.

Сарах doli - юридично здатний вчинити злочин.

Casus delicti - випадок правопорушення.

Causa mortis - причина смерті.

Clam delinquentes magis poniuntur quam palam - той, хто вчиняє злочин таємно, заслуговує більш суворого покарання, ніж той, хто робить це відкрито.

Cogente necessitaty - дія під тиском необхідності.

Concussio - примус шляхом погроз без застосування фізичного впливу, вимагательство.

Conju ratio - змова.

Conjurator - змовник

Contra legem facere - дії, заборонені законом.

Contra causa tor - особа, яка вчинила злочин; злочинець.

Convicium -образа, наклеп.

Corpus dilicti - склад злочину.

Corpus juris - звід законів.

Crimen furti - викрадення, крадіжка.

Criminalia sunt restringenda - норми кримінального права слід тлумачити обмежувально.

Criminaliter - Злочинно.

Crimine ab uno disce о nines - за одним злочином впізнай їх всіх.

Crimina morte extinguuntur - злочин погашається смертю.

Cui prodest? Cui bono? - Кому вигідно? Кому на користь?

Cuipa - вина.

Culpa abest, si omnia facna sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset - немає вини, якщо все було зроблено так, як зробила б найбільш обачна людина.

Culpa caret qui, set prohibere non potest - той невинний, хто знає (про не-дозволене діяння), але не може йому перешкодити.

Culpabilis - винний.

Culpa poena par esto - нехай покарання відповідає злочину.

Damnatus - винний, засуджений.

De lege ferenda - з точки зору законодавчого припущення.

De lege lata - з точки зору діючого закону.

De rigore juris - згідно букви закону.

Delatio - обвинувачення у злочині.

Dura lex scripta tamen - хоча і суворий закон, але так він написаний.

Dura lex, set lex - суворий закон, але це закон.

Еа sunt animadvertenda peccato maxime, quae difficiHime praecaventur -найбільш суворо слід карати за ті злочини, які важче за все попередити.

Ejus nulla est parere necesse sit - немає вини на тому, хто вимушений підкорятись.

Error juris - юридична помилка, незнання закону, помилка у праві.

Error facti - помилка в факті.

Escetores - грабіжник.

Est autem vis legem simulans - насильство також може маскуватись під право.

Et delicta et noxae caput sequuntur - за правопорушення та шкоду відповідає особисто правопорушник.

Et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerttu - слід також брати до уваги особу злочинця, чи міг він вчинити злочин, чи не вчинив він злочин у минулому, чи діяв він свідомо та чи був душевно здоровим.

Ex lege - за законом

Ex lex - злочинець

Ex raalictia - зі злого умислу.

Extra culpa m - без вини.

Factum probandum - факт, що підлягає доведенню.

Felonia - тяжкий злочин, фелонія.

Fiat iustitia (ruat coelum) - нехай здійсниться правосуддя, хоч би й загинув світ.

Furto - крадіжка, викрадення.

Gravatio - звинувачення.

Habeas corpus - судовий наказ про негайне звільнення від незаконного позбавлення волі.

Homicidium in rixo - вбивство під час сварки.

Homicidium per infortunium - випадкове позбавлення життя.

Homicidium se defedendo - позбавлення життя під час самооборони.

Homiplagium - (тяжке) тілесне ушкодження.

Impunitas continuum affectum tribuit delinquendi - безкарність постійно заохочує злочинця.

Imputatio - юридична відповідальність.

In dubiis reus est absolvendus - у сумнівних випадках обвинувачений звільняється від відповідальності.

In loco delicti - на місці злочину.

Jugalator - вбивця, головоріз.

Jus criminate - кримінальне (уголовне, карне) право.

Latro - злодій, грабіжник, розбійник, бандит.

Lex - право, закон, конкретний нормативний акт.

Locus criminis - місце злочину: місце, де злочин було вчинено.

Mactator - вбивця.

May па culpa dolus est - груба необережність дорівнює умислу.

Malefactor - особа, яка засуджена за вчинення злочину; злочинець.

Malitia praecogitata - злий передумисел; заздалегідь обдуманий умй; заздалегідь обдуманий злочинний намір.

Mens геа - суб'єктивна сторона злочину.

Multiplicata transgressione crescat poenae inflictio - застосування покарання повинно збільшуватись разом Із повторенням злочину.

Nefas - неправомірне, гріховне, злісне, незаконне або злочинне діяння.

Negligentia - необережність.

Nemo bis punitur pro eodem delicto, debet bis puniri - ніхто не двічі каратись за той самий злочин.

Nemo cogitationis poenam patitur - ніхто не повинен бути караним за думки.

Nemo delictis exuitur - нікого не можна звільнити від відповідальносТ право порушення.

Nocumentum - порушення громадського порядку.

Non culpabilis - невинний.

Omnia peccata sunt paria - всі злочини подібні між собою.

Particeps criminis - співучасник злочину.

Peccatum - злочин, злочинне діяння, фіх, провина.

Pecuiatus - зловживання посадової особи довірою, яке проявилось у розтраті державних грошей або в іншому обмані.

Perduellio - державна зрада; ворожий виступ проти держави.

Pereat mundus et fiat iustitia! - Хай загине світ, але здійсниться правоСУД-дя! (Девіз імператора Фердинанда ї (1556-1564)).

Placita juris - норми права

Роепа - покарання.

Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat - покарання, яке застосовуйся до окремих осіб, навіює страх на всіх.

Poenalia nullo modo sunt extendenda ~ кримінальні приписи ні в якому випадку не слід тлумачити розширено.

Poenalis - кримінальний.

Pro lucrari - з користі.

Quietanta - виправдання; звільнення від відповідальності.

Quot delicta, tot poenae - скільки правопорушень, стільки і покарань.

Raptus - зґвалтування.

Res furtivae - викрадене майно.

Robaria, roberia - розбій.

Saccularii - кишенькові злодії.

Se defendendo - в самообороні, при самозахисті.

Sine culpa non est aliquis puniendus - нікого не можна карати без вини.

Ubi culpa est, ibi роепа subesse debet - де є вина, там повинно бути покарання.

.

Назад

Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
 
 
 
polkaknig@narod.ru © 2005-2006 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.