§ 5. Кримінальне право як навчальна дисципліна :: vuzlib.su

§ 5. Кримінальне право як навчальна дисципліна :: vuzlib.su

4
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Кримінальне право як навчальна дисципліна

.

§ 5. Кримінальне право як навчальна дисципліна

Поняттям кримінального права позначають також і навчальну
дисципліну, що викладається у навчальних закладах юридичного профілю і
вивчається студентами й слухачами, які навчаються в них.

Кримінальне право як навчальна дисципліна — це сукупність
розташованого відповідно до структури КК навчального матеріалу, в якому
розглядаються теоретичні положення, що розкривають зміст кримінально-правових
норм і дозволяють студентам засвоїти суму знань, необхідних для обґрунтованої
кримінально-правової оцінки вчиненого злочину в якості особи, яка застосовує
кримінальний закон (наприклад, слідчого, адвоката, прокурора, судді).

Навчальний курс (дисципліна) кримінального права України
складається з курсів Загальної й Особливої частин кримінального права. Спочатку
вивчається курс Загальної частини кримінального права України, а потім, після
засвоєння загальних положень про злочин та покарання, вивчається курс Особливої
частини.

Порядок і послідовність викладу питань Загальної частини
кримінального права прийнято іменувати системою курсу Загальної частини
кримінального права. Система курсу Загальної частини кримінального права в основному
визначається системою чинного кримінального законодавства. Завершується
вивчення цього курсу знайомством із загальними положеннями кримінального права
іноземних країн.

Знання кримінального права є підґрунтям професійної
діяльності для таких категорій юристів, як слідчий, працівник оперативних служб
міліції, прокурор, адвокат, суддя.

Однак і для юристів, які спеціалізуються в трудовому,
житловому, банківському, податковому, шлюбному праві тощо, які беруть участь у
розгляді цивільних справ (наприклад, за позовами підприємств), знання
кримінального права має не другорядне значення. Практика доводить, що інколи
учасники цивільних спорів переступають межу дозволеного і вчиняють злочини.
Юрисконсультові, судді господарського суду, нотаріусові необхідно чітко
відрізняти цивільно-правове правопорушення (делікт) від злочинного діяння.
Бачити, наприклад, коли порушення банківських правил переростає у викрадення
майна, дії спадкоємців набувають ознак злочинного підроблення документів тощо.

Оперативні працівники і слідчі, які не належному рівні
засвоїли положення кримінального права, можуть не приділяти уваги збиранню
доказів, що характеризують необхідні ознаки відповідного злочину. А це
призводить до неправильного застосування закону виправдання підсудного, винного
у скоєнні злочину, засудження невинного, інкримінування особі більш тяжкого або
менш тяжкого злочину у порівнянні з тим, який ним вчинено насправді. Вивчення
кримінальних справ свідчить, що помилки при кваліфікації злочинів —
найпоширеніший вид помилок у слідчій та судовій практиці.

Викриття злочину, розшук злочинців та збирання доказів
вчиненого злочину визначається саме ознаками злочину, встановленого
кримінальним законом. Кримінальне право має значення базової дисципліни для
інших юридичних дисциплін кримінального циклу — кримінального процесу,
криміналістики, кримінології, оперативно-розшукової діяльності та деяких інших.
Для правильного й ефективного розслідування справи треба чітко знати, що й кого
шукати, в чому й кого треба викрити, які докази для цього треба знайти тощо.
Без таких знань правоохоронна діяльність навіть за умови досконалого володіння
тактикою допиту, технікою огляду місця події, психологією злочинця тощо може
бути спрямована на вирішення другорядних питань, що не мають прямого відношення
до ознак конкретного злочину.

Наприклад, не володіючи знаннями щодо складу злочину і
розслідуючи справу про вбивство, слідчий може не приділити належної уваги
встановленню і доказу мотивів дій особи, яку затримали на місці злочину з ножем
і слідами крові жертви на своєму одязі. Як результат — особа, що вбила людину з
хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК — закон за цей злочин передбачає
покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або
довічне позбавлення волі), може бути засуджена за умисне вбивство, вчинене в
стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК покарання у виді обмеження волі
на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк) або навіть
буде виправдана як така, що буцімто діяла в стані необхідної оборони.

Вивчення курсу Загальної частини кримінального права
обумовлює необхідність використання (крім цього підручника) КК, інших
нормативно-правових актів, науково-практичних коментарів КК, постанов Пленуму
Верховного Суду України, монографій, навчальних посібників, наукових статей з
кримінально-правових проблем.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ