§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність :: vuzlib.su

§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність :: vuzlib.su

1
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність

.

§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність

Згідно з ч. 1 ст. З КК законодавство про кримінальну
відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на
Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Це означає, що, по-перше, злочинність діяння, а також його
караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК. Закони
України про кримінальну відповідальність, прийняті після 1 вересня 2001 p.,
тобто після набрання чинності новим КК, повинні включатись до нього після
набрання ними чинності (ч. 2 ст. 3).

По-друге, оскільки норми чинного КК ґрунтуються на нормах
Конституції України, то й закони про кримінальну відповідальність, схвалені
Верховною Радою України після прийняття чинного КК, повинні відповідати її
положенням. Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, може
застосовуватися лише в частині звільнення від кримінальної відповідальності чи
покарання у випадку протиріччя між її положеннями та нормами КК.

По-третє, презюмується, що норми нового КК повною мірою
відповідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Тому
положення ст. 9 Конституції України про те, що чинні міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України, можуть застосовуватись лише при виявленні протиріччя між
нормами чинного КК та нормами міжнародного права. Зміни, що будуть вноситись до
нового КК (а вони через певні обставини є неминучими), повинні відповідати
положенням ст. З КК і не суперечити ні Конституції України, ні нормам
міжнародного права.

По-четверте, джерелами кримінального права є чинний КК,
міжнародні правові акти, згоду на обов’язковість яких дала Верховна Рада
України, та Конституція України. Крім того, відповідно до ст. 152 Конституції
України, джерелами кримінального права можуть бути і рішення Конституційного
Суду України про неконституційність кримінальних законів. Такі закони втрачають
чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх
неконституційність.

Закон про кримінальну відповідальність — це
нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України, який містить
взаємопов’язані юридичні норми, одні з яких, ґрунтуючись на Конституції України
та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, закріплюють підстави
та принципи кримінальної відповідальності, містять загальні положення
кримінального законодавства, інші — визначають, які суспільно небезпечні діяння
є злочинами, і встановлюють, які покарання можуть бути застосовані до осіб, що
вчинили їх, або ж називають підстави та умови звільнення їх від кримінальної
відповідальності.

Характерні риси кримінального закону полягають у тому, що
він:

а) базується на Конституції України та загальновизнаних
нормах міжнародного права;

б) приймається Верховною Радою України (Парламентом) —
єдиним органом законодавчої влади в Україні;

в) регламентує підставу й принципи кримінальної
відповідальності та звільнення від кримінальної відповідальності;

г) містить юридичні норми, які визначають принципи та
загальні положення кримінального права;

ґ) визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та
яке покарання чи інші заходи кримінально-правового характеру призначаються за
вчинення цих злочинів;

д) є певним засобом виховного та превентивного впливу на
осіб, засуджених за вчинення злочину, а також на інших громадян.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ