§ 3. Предмет злочину :: vuzlib.su

§ 3. Предмет злочину :: vuzlib.su

3
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Предмет злочину

.

§ 3. Предмет злочину

Від об’єкта злочину слід відрізняти предмет злочину. Якщо
об’єкт завжди виступає в якості суспільних відносин, завжди є обов’язковим
(необхідним) елементом кожного складу злочину, то предмет — це речі (фізичні
утворення) матеріального світу, з приводу яких чи у зв’язку з якими вчинюється
злочин; це — факультативний елемент складу, який виявляється не в усіх
злочинах. Наприклад, при крадіжці об’єктом злочину є право власності, а
предметом — майно, речі та інші цінності; при порушенні порядку здійснення
операцій з металобрухтом об’єктом злочину є встановлений порядок здійснення
операцій з металобрухтом, а предметом —металобрухт; при незаконному носінні
зброї об’єктом злочину виступає громадська безпека, а предметом — зброя. Однак
предмет відсутній у таких, наприклад, злочинах, як умисне легке тілесне
ушкодження (ст. 125 КК), розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК), ухилення від
призову за мобілізацією (ст. 336 КК).

Якщо злочин має свій предмет, його називають предметним
злочином. Оскільки предметом злочину може виступати, як правило, певна річ, то
він є речовою (матеріальною) ознакою злочину. В законі ознаки предмета злочину
описуються по-різному: а) предмет може чітко зазначатися в самому законі
(наприклад, у ст. 245 КК міститься вказівка на такий предмет, як лісові масиви
або зелені насадження); б) предмет може безпосередньо випливати з диспозиції
кримінально-правової норми (наприклад, за статтями 368-370 КК предметами
хабарництва можуть бути як будь-які матеріальні цінності — гроші, продукти,
предмети побутової техніки та інші речі, так і майнові блага); в) предмет може
визначатися різними нормативними актами, якщо певна диспозиція має бланкетний
характер (наприклад, перелік наркотичних засобів, про які йдеться у ст. 305 КК,
встановлюється не безпосередньо у КК, а в іншому нормативно-правовому акті).

Кримінально-правове значення предмета злочину проявляється у
таких аспектах:

1) включення предмета злочину в комплекс ознак конкретного
складу злочину забезпечує повноту його конструювання, що сприяє успішному
вирішенню завдань кваліфікації;

2) предмет злочину може виступати критерієм розмежування
суміжних злочинних діянь. Наприклад, предметом шахрайства (ст. 190 КК) є майно,
яке на момент вчинення злочину перебувало у власності держави, колективу або
приватних осіб, а предметом заподіяння майнової шкоди шляхом обману або
зловживання довірою (ст. 192 КК) є майно, яке лише повинно було перейти у цю
власність від інших суб’єктів;

3) предмет посягання може бути також одним із критеріїв
розмежування злочинного та незлочинного діянь. Наприклад, за предметом розрізняють
кримінально карану контрабанду (ст. 201 КК) і контрабанду як адміністративне
правопорушення;

4) ті чи інші ознаки предмета посягання можуть бути
пом’якшуючими або обтяжуючими обставинами злочину (наприклад, викрадення
офіційного документа утворює склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК, а
викрадення особливо важливих документів кваліфікується за ч. 2 ст. 357 КК)
тощо.

Предмет злочину необхідно відрізняти від знарядь і засобів
вчинення злочину. Якщо предмет злочину — це те, посягаючи на що особа заподіює
шкоду об’єкту злочину, то знаряддя та засоби це ті предмети, які
використовуються нею для виконання об’єктивної сторони складу злочину. Так, при
квартирній крадіжці можуть бути використані такі знаряддя злочину, як відмичка,
ключі, лом, а також засоби злочину — автомобіль, на якому можна вивести
викрадене майно. Предметом же крадіжки можуть бути різні чужі речі та майно
(одяг, їжа, побутова техніка та ін.). Іноді предмет, знаряддя та засоби можуть
переходити, так би мовити, «одне в інше». Наприклад, зброя при її викраденні є
предметом злочину, а при вбивстві за допомогою цієї зброї — знаряддям вчинення
злочину; документ при його підробленні є предметом злочину, а при використанні
його для заволодіння чужим майном шляхом обману — засобом вчинення шахрайства.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ