§ 5. Факультативні ознаки об`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

§ 5. Факультативні ознаки об`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

7
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Факультативні ознаки об`єктивної сторони складу злочину

.

§ 5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину

До факультативних ознак об’єктивної сторони належать:
спосіб, місце, час, знаряддя, засоби й обстановка вчинення злочину.
Факультативні ознаки складають умови скоєння злочину.

Названі ознаки називаються факультативними, тому що вони
законом можуть передбачатися як ознака об’єктивної сторони складу злочину
(зазначатися в диспозиціях статей Особливої частини КК), а можуть і не
передбачатися в кримінально-правових нормах. Якщо такі ознаки передбачені в
законі, вони є для цих злочинів обов’язковими.

Спосіб вчинення злочину — це форма прояву суспільно
небезпечного діяння. Наприклад, крадіжка вчинюється шляхом таємного викрадення
чужого майна (ст. 185 КК); грабіж — шляхом відкритого заволодіння чужим майном
(ст. 186 КК); катування — шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких
дій (ст. 127 КК); насильницьке донорство — насильницьке або шляхом обману
вилучення крові у людини (ст. 144 КК).

Місце вчинення злочину — певна територія, на якій вчинюється
злочин. Так, місцем вчинення контрабанди є митний кордон України (ст. 201 КК);
незаконної порубки лісу — ліси, захисні та інші лісові насадження, заповідники,
території та об’єкти природно-заповідного фонду, інші особливо охоронювані ліси
(ст. 246 КК); мародерства — поле бою (ст. 432 КК); незаконного носіння
символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — район воєнних дій (ст. 435
КК) тощо.

Місце є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони також
злочинів, передбачених статтями 273, 305, 331, 391, 392, 428, 433 та іншими
статтями КК.

Час вчинення злочину — певний часовий період, протягом якого
скоюється злочин. Кримінально-правове значення він має лише у випадках, коли
передбачений у диспозиції відповідної статті Особливої частини КК. Так, часом
вчинення злочину, передбаченого ст. 272 КК, є час виконання робіт із підвищеною
небезпекою; самовільного залишення поля бою або відмова діяти зброєю — час бою
(ст. 429 КК); часом вчинення опору представникові влади -час виконання ним
службових обов’язків (ч. 1 ст. 342 КК).

Знаряддя і засоби вчинення злочину — це речі матеріального
світу, за допомогою яких у той чи інший спосіб (фізичний вплив на потерпілого,
обман тощо) полегшується вчинення злочину (виконання його об’єктивної сторони).
До них можна віднести зброю, інструменти, транспортні засоби, підроблені
документи тощо. Знаряддя і засоби є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони
складу злочину, коли вони вказані у диспозиції статті Особливої частини КК або
однозначно випливають з неї. Наприклад, зброя є обов’язковою ознакою складу
бандитизму (ст. 257 КК), транспортні засоби — кваліфікованого складу
незаконного полювання (ст. 248 КК), чужий товарний знак — складу незаконного
його використання (ст. 229 КК).

Обстановка вчинення злочину — це об’єктивні умови, в яких
скоюється злочин. У ряді статей Особливої частини КК вказується на умови, в
яких відбувається діяння. Наприклад, опір начальникові або примушування його до
порушення службових обов’язків, вчинені в бойовій обстановці (ч. З ст. 404 КК),
бездіяльність військової влади в бойовій обстановці (ч. З ст. 426 КК),
неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден (ст. 285 КК),
зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним
засобам (ст. 435 КК). У деяких статтях вказується на умови, в яких перебуває
потерпілий. Наприклад, залишення в небезпеці (ст. 135 КК), ненадання допомоги
особі, що перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК).

Обстановка, за якої вчинюється злочин, є обов’язковою
ознакою злочинного діяння лише у випадках, коли вона вказана у диспозиції
статті Особливої частини КК.

З’ясування вказаних ознак об’єктивної сторони при
розслідуванні кримінальних справ є важливим не тільки тоді, коли вони є
обов’язковими ознаками і впливають на кваліфікацію вчиненого, а й тоді, коли
вони не передбачені в законі, оскільки вони можуть мати й інше
кримінально-правове значення, скажімо, впливати на міру покарання (див.,
наприклад, пункти 11, 12 ч. 1 ст. 67 КК).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ