§ 2. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність :: vuzlib.su

§ 2. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність :: vuzlib.su

9
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність

.

§ 2. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність

Досягнення встановленого законом віку є однією з
обов’язкових умов притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вік
людини — це певний етап її розвитку, який характеризує ступінь формування її
особистості. За загальним правилом, кримінальній відповідальності підлягають
особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років (ч. 1 ст. 22 КК).

Водночас закон (ч. 2 ст. 22 КК) передбачає так званий
знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Відповідно
до ч. 2 ст. 22 КК особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до
шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за ряд перелічених
у ній злочинів. Серед них, зокрема: умисне убивство (статті 115-117), умисне
тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. З статей 345, 350, 377, 398),
зґвалтування (ст. 152), крадіжка (ст. 185, ч. 1 статей 262, 308), грабіж
(статті 186, 262, 308), розбій (ст. 187, ч. З статей 262, 308), вимагання
(статті 189, 262, 308). Слід зазначити, що кримінальна відповідальність може
настати з 14 років лише за злочини, перелічені у ч. 2 ст. 22 КК. Цей перелік є
вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає. Злочини, що входять до
нього, є умисними і, в основному, — насильницькі та майнові.

В основу встановлення можливості притягнення особи до
кримінальної відповідальності з 14-річного віку покладені такі обставини: а)
рівень розумового розвитку особи, який дає підставу вважати, що особа в
14-річному віці вже розуміє (усвідомлює) суспільну небезпеку й протиправність
діянь, зазначених у ч. 2 ст. 22 КК; б) значна поширеність цих злочинів серед
підлітків; в) висока суспільна небезпека таких злочинів.

Особа у віці від 14 до 16 років не несе відповідальності за
злочини, які не передбачені у ч. 2 ст. 22 КК, навіть за умови, якщо вона брала
участь у їх вчиненні як співучасник.

Суб’єктами окремих злочинів можуть бути особи, яким виповнилося
більше шістнадцяти років. Так, відповідальність за втягнення неповнолітнього у
злочинну діяльність можуть нести тільки особи, яким на момент вчинення злочину
виповнилося 18 років. Це стосується і таких злочинів, як спонукання
неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323 КК), схиляння неповнолітніх до
вживання одурманюючих засобів (ст. 324 КК). Суб’єктами злочинів проти
правосуддя, які вчинюються суддями, можуть бути особи, які досягли 25-річного
віку.

З точки зору права, вік — це встановлений документально
період життя людини. За відсутністю необхідних документів вік фізичної особи
визначається судово-медичною експертизою. У разі, коли встановити точний вік
особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, документально неможливо, це
робиться шляхом проведення судово-медичної експертизи. При цьому слід мати на
увазі, що особа вважається такою, що досягла певного віку не в день народження,
а починаючи з нуля годин наступної доби. При встановленні експертизою не дня
народження, а року народження, днем народження вважається останній день цього
року. Якщо судово-медична експертиза визначила вік у рамках певного періоду
років, наприклад, приблизно 15-16 років, то вважається, що особа досягла
мінімального із вказаного експертом віку (у наведеному прикладі — 15 років).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ